G� til hovedindholdet

Domme

Påkørsel – Arbejdsgiveransvar (erfaren - instruktion) - Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 27. september 2019 af 4. afdeling i ankesag nr. S-386-19

Resumé

En indehaver af en personligt ejet virksomhed var tiltalt som arbejdsgiver for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 4 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, ved i august 2017 på arbejdspladsen A som arbejdsgiver at være ansvarlig for, at skadelidte udførte arbejde, der bestod i at dirigere tiltalte, der førte en bil, uagtet tiltaltes udsyn ud af forruden var blokeret af en opslået motorhjelm og bilens bremser ikke var fuldt funktionsdygtige, og uden skadelidte havde modtaget tilstrækkelig instruktion i, hvordan den konkrete arbejdsopgave skulle løses sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvorved bilen påkørte skadelidte med alvorlig personskade til følge.

Byretten fandt tiltalte skyldig og idømte en bøde på 40.000 kr. Byretten fandt, at arbejdsmiljølovens § 38 fandt anvendelse i nærværende sag, jf. herved arbejdsmiljølovens § 2, stk. 3, nr. 2, selvom skadelidte ikke i formel forstand var ansat i tiltaltes enkeltmandsvirksomhed. Byretten lagde i den forbindelse vægt på, at skadelidte, der er uddannet mekaniker, under sin tilstedeværelse på tiltaltes ejendom på tiltaltes foranledning udførte arbejde med at reparere en fejemaskine, der var ejet af tiltaltes enkeltmandsvirksomhed. Byretten anførte ligeledes, at tiltalte inden igangsætning var fuldt ud klar over, at bilens bremser havde sat sig, at han derfor påvirkede gaspedal kraftigere end normalt, at udsyn af forrude var begrænset, og at kørselsretning var direkte mod skadelidte.

Landsretten frifandt tiltalte. Landsrettens flertal henviste indledningsvist til tiltalte og skadelidte forklaringer bl.a. om, at de havde en fælles interesse for biler, at tiltalte havde biler stående på sin private adresse, hvorfra han også drev en enkeltmandsvirksomhed, og at skadelidte den pågældende dag var på besøg af egen interesse for biler. Landretten henviste videre til, at opgaven med at dirigere tiltalte måtte anses for en simpel, sædvanlig og rutinemæssig opgave, som ikke kræver særlig instruktion, især ikke til skadelidte, der havde været mekaniker i mere end 50 år, og som i øvrigt havde placeret sig i god afstand fra bilen og uden for den rute, som bilen skulle køre, ligesom ulykken alene skete, fordi bremserne svigtede.

Læs hele dommen

Påkørsel - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF