Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Lærling anvendte håndrundsav med én hånd og fastholdt emne med anden hånd

Vestre Landsrets dom afsagt den 9. maj 2022 af 5. afdeling i ankesag nr. S-1291-21.

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

afsagt den 10. juni 2021.

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Anklageskrift er modtaget den 8. december 2020.

T A/S er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 9, stk. 2 ved som arbejdsgiver, at være ansvarlig for, at arbejdet den 12. september 2019 på byggepladsen adressen A ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte Vidne 3 anvendte en håndrundsav af mærket DeWalt uden at anvende hjælpehåndtaget til skæring af smig i brædder med én hånd, mens brædderne blev fastholdt med den anden hånd, i en afstand af ca. 30 cm fra klingen, hvorved der var fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har på vegne af tiltalte, T A/S, forklaret, at han er tømrermester og desuden ejer og udlejer af ejendommen på adressen A. T A/S udførte arbejde på hans ejendom. Han havde en byggeleder til at udføre tilsyn. Der var nok fire tømrere på ejendommen. Arbejdslederen styrede projektet, og han var der selv jævnligt i egenskab af at være ejer af ejendommen. Vidne 3 blev ansat dagen inden forholdet. De havde haft en samtale med ham, og han havde en halvfærdig tømreruddannelse. Han havde arbejdet som lærling og arbejdsmand, inden han kom hos dem. Han blev ansat som lærling og skulle færdiggøre sin tømreruddannelse hos dem. Han arbejdede altid sammen med en svend. Den pågældende dag arbejdede han med Ansat B. Han kunne ikke huske, om Vidne 3 havde været én eller to dage på pladsen, da forholdet skete. De andre tømrere havde ikke bemærket, at han kun skulle have haft én hånd på rundsaven. De udleverer ved ansættelsen en sikkerhedsmanual, som skal læses. Det er en del af ansættelseskontrakten. Arbejdslederen instruerede Vidne 3. De instruerer i, hvordan man benytter en håndrundsav, og at man skal bruge to hænder. De har ikke tidligere fået påtalt, at deres personale kun har brugt én hånd til deres værktøj.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at virksomheden er fra 1910. Hans far overtog virksomheden i 1980'erne. Han har selv været aktiv i firmaet i omkring 10 år. Han er uddannet tømrer, har læst til finansøkonom og taget en administrationsuddannelse. Han har selv deltaget i AMU-kurser omkring sikkerhed og er inde i reglerne. Han er normalt ikke med til ansættelsessamtaler. De nye medarbejdere får ved ansættelsen blandt andet et ansættelsesbevis og en sikkerhedsmanual på omkring 20 sider. Foreholdt bilag 9, side 4, manual, forklarede tiltalte, at det ikke er et kompliceret værktøj. I nogle dele af byggeriet bruger man det meget. Det er almindelig viden, at man har en hånd på hvert håndtag. Virksomheden har efter hans kendskab aldrig fået en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Foreholdt bilag 1.9, forklarede tiltalte, at de hele tiden har fokus på arbejdsmiljø, men da de fik påtalen, gjorde de endnu mere ud af sikkerheden. Sikkerhedsmanualen blev udleveret til alle en ekstra gang.

Tilsynsførende Vidne 2 har forklaret, at han arbejder ved Arbejdstilsynet. Han er uddannet bygningsingeniør og har arbejdet som entreprenør i tre år. Han har været tilsynsførende ved Arbejdstilsynet siden 2007. Den pågældende dag talte han på pladsen med byggeledelsen, en person ved navn Ansat C. De gik rundt på pladsen sammen. De kiggede på forskellige arbejder, og han så en tømrer, som var i gang med at bruge en håndrundsav, der blev betjent med den ene hånd og holdt med den anden hånd. Vidnet påpegede det over for Ansat C, som blev overrasket, da han ikke mente, at der var noget i vejen med den måde, som saven blev brugt på. Vidnet stod en meter fra vinduet, som målte 120x120 cm. Vidne 3 stod på stilladset lige uden for vinduet, og der stod to andre omkring en meter ved siden af. Han skar et bræt over. Brættet hvilede i den ene ende på et rækværk, og han holdt det i hånden i den anden ende. Han holdt saven med den anden hånd. Vidnet var sikker på, at saven ikke hvilede på noget. Der stod et bord lidt derfra. Vidnet sagde til lederen, at de skulle stoppe Vidne 3, da han ikke betjente saven korrekt. Lederen troede ikke på, at man ikke måtte betjente saven med én hånd. De kiggede derfor i en brugsvejledning, som de fandt på nettet på hans tablet. Lederen blev overrasket over, at man skulle holde begge hænder på saven. Da de sagde det til Vidne 3 sagde han, at han ikke var klar over det. Han sagde vidst, at han lige var startet. De to andre kolleger holdt sig vidst i baggrunden. Han kunne ikke huske, at de sagde noget. Vidne 3 sagde, at han ikke var instrueret i den korrekte betjening af saven. Man kunne godt have benyttet saven korrekt med de midler, der var på stilladset. For nogle år tilbage var det almindeligt, at man brugte saven på den måde, som Vidne 3 gjorde. Det ændrede sig for 4-5 år siden, da de slog hårdere ned på det.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hans primære arbejdsopgave er tilsyn på byggepladser. Han er ude på 2-300 byggepladser om året. Han har læst op på sagen til i dag. Da han gennemgik sagen og så billederne igennem, kunne han godt huske detaljerne. Foreholdt bilag 1.7 forklarede vidnet, at det var ham, der tog billedet ud af vinduet. Der var ikke en specifik årsag til, at han besøgte pladsen den pågældende dag. Der var tale om en etageejendom med en trappeopgang og små lejligheder. Stilladset var typisk et facadestillads, ca. 120 cm. bredt. Vidne 3 stod med siden til, nok en halv meter fra vinduet, som var delt i to. Vidnet åbnede den ene halvdel af vinduet og kaldte på ham. Brættet var nok 1 meter langt og ca. 2 cm. tykt. Han spurgte ikke ind til Vidne 3s fortid, men spurgte hvilke instruktioner, han havde fået omkring saven. Vidne 3 sagde, at han ikke havde fået nogen sikkerhedsinstruktioner.

Vidne 3 har forklaret, at den 12. september 2019 var hans første arbejdsdag hos T A/S. Han havde forinden været arbejdsmand som tømrer i 1½ år hos Firma D, og derefter var han i lære i 1½ år i Firma E. Han arbejdede derefter ved supersygehuset i nogle måneder med at opsætte gips, indtil han startede hos tiltalte. Den pågældende dag stod han på et stillads, hvor han skulle save et bræt over. Han var alene i kort tid, da hans svend var blevet kaldt over til en anden. Brættet var spændt fast på gesimsen 40 cm. længere henne. Det var spændt fast to steder, da det var 3 meter langt. Han skulle save 100 brædder, så han brugte en håndsav. Han holdt højre hånd på knappen og havde venstre hånd på maskinen. Det var han helt sikker på, for det var hans første arbejdsdag. Han havde af sin svend fået at vide, at han skulle skære brædderne, og han viste ham, hvordan det skulle gøres. Han fik ikke at vide, at han skulle bruge to hænder til saven, da han godt vidste, hvordan den skulle betjenes. Han blev ikke instrueret i, hvordan han skulle betjene håndværktøj. Ham fra Arbejdstilsynet stod i den modsatte ende af bygningen sammen med Ansat C. De kaldte på ham, efter han havde skåret brættet, og bad om at måtte se saven. Han sagde, at han havde set ham bruge én hånd. Vidnet fortalte ham, at han havde brugt to hænder. Han fortalte ham, at brættet var spændt fast på gesimsen. Det var ikke til at se, da det var spændt fast rundt om hjørnet. Han så ikke en brugsvejledning på stedet. Han talte med Ansat C lige efter, og han sagde, at det var uheldigt, at de blev anklaget for noget, som ikke var sket. Han ved ikke, hvorfor Arbejdstilsynet mener, at han kun brugte én hånd.

Han blev behandlet meget dårligt hos Firma D og skiftede derfor til Firma E, som heller ikke behandlede ham godt. Han var ude for en arbejdsulykke, men blev tvunget til overarbejde. Han kom derefter ud på supersygehuset.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han var gipsmontør på sygehuset. Han har tidligere brugt en sav af samme type, hvor han havde fået vist, at man skulle bruge to hænder. På skolen er de også blevet instrueret i korrekt brug af saven. Han fik en ansættelseskontrakt, men kunne ikke huske at have fået en sikkerhedsmanual. Han blev spurgt ind til sin erfaring. Det var Ansat B, som fortalte ham, hvad han skulle den første dag på pladsen. Han viste ham, hvad han skulle, og så blev han kaldt over til en anden. Han havde været der i omkring 20 minutter, før Arbejdstilsynet kom. Han blev ikke spurgt ind til, om han havde fået sikkerhedsinstruktioner. De er efterfølgende indgående blevet orienteret om den korrekte betjening af saven. Da han blev råbt an af Arbejdstilsynet, stod han med ryggen til.

Tilsynsførende Vidne 2 har supplerende forklaret, at han er helt sikker på sin afgivne forklaring i dag. Hvis Vidne 3 havde stået 6 meter længere henne, havde de ikke kunnet se ham. Han stod lige uden for vinduet, da han så ham. Han er sikker på, at brættet ikke var fastspændt, og at Vidne 3 kun brugte én hånd på saven. Det går hurtigere, hvis man kun bruger én hånd til saven.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han skriver noter ned i sin notesbog, som han renskriver, når han kommer hjem.

Der har været fremlagt bødeforelæg fra Arbejdstilsynet af 15. oktober 2019 (bilag 1.5) samt notat af samme dato hvoraf fremgår, at tiltalte denne dag havde 23 ansatte (bilag 1.6).

Der har desuden været fremlagt manual vedrørende betjening af håndrundsaven.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tilsynsførende Vidne 2 har afgivet en sikker og troværdig forklaring om sine observationer på byggepladsen på adressen A den 12. september 2019. Han observerede her på kort afstand Vidne 3, i strid med betjeningsvejledningen, anvende en håndrundsav med en hånd til at save et bræt over, som han holdt med den anden hånd, mens den anden ende af brættet hvilede på et rækværk.

Byggelederen på stedet vidste ikke, at håndrundsaven ikke måtte betjenes med en hånd, og Vidne 2 måtte finde en betjeningsvejledning på nettet for at overbevise ham om, at det forholdt sig sådan. Vidne 3, som var startet i det tiltalte firma samme dag efter flere afbrudte læreforløb, kunne ikke huske at have modtaget nogen sikkerhedsmanual i forbindelse med sin ansættelse, og han havde den pågældende dag ikke modtaget konkret instruktion i betjening af håndrundsaven.

På den baggrund finder retten det bevist, at tiltalte, T A/S, ikke har sikret, at arbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da Vidne 3 anvendte håndrundsaven, så der var fare for personskade.

Retten finder desuden, at tiltalte ikke har opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4 på en sådan måde, at der ikke skal pålægges bødeansvar i medfør af arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, nr. 3 og nr. 4, navnlig da det ikke er dokumenteret, at der er foretaget instruktion eller ført det fornødne tilsyn. Det er herved taget i betragtning, at Vidne 3 lige var startet i firmaet, og at han havde flere afbrudte læreforhold bag sig, hvorfor det ikke uden videre kunne påregnes, at han var en erfaren medarbejder med indgående kendskab til sikker udførelse af arbejdet.

Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 45.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, nr. 1 og stk. 6, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 9, stk. 2. Der er ved fastsættelsen af bødens størrelse taget hensyn til, at der ved hændelsen var fare for personskade, samt på antallet af medarbejdere i virksomheden.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 45.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

afsagt den 9. maj 2022 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag V.L. S–1291–21.

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Retten i Aalborg har den 10. juni 2021 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Der er for landsretten fremlagt fotos af den ejendom, der blev arbejdet på den 12. september 2019.

Forklaringer

Vidnerne Vidne 2 og Vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tilsynsførende Vidne 2 har supplerende forklaret, at han befandt sig ved det vindue, hvor krydset er på fotoet længst til højre i tillægsekstraktens side 9. Han stod inde i værelset og var nok 4-5 meter fra vinduet, der var lukket. Han havde frit udsyn til Vidne 3, og overtrædelsen fandt sted lige uden for vinduet. Inden han fik kontakt med Vidne 3, nåede Vidne 3 at gå lidt derfra. Brættet lå løst hen over rækværket, og Vidne 3 havde ikke to hænder på saven. Hvis han havde haft det, ville brættet være faldet ned. Han kunne ikke se andre end Vidne 3 gennem vinduet. Da han kom udenfor, så han Vidne 3 sammen med nogle andre. Han talte ikke med andre og noterede ikke deres navne. De holdt sig lidt i baggrunden.

Forevist fotoet på tillægsekstraktens side 2 er han i tvivl om, hvorvidt Vidne 3 stod så langt oppe. Han mener, at Vidne 3 stod på niveauet under. Da han havde set overtrædelsen, åbnede han vinduet. Vidne 3 stod da ikke lige uden for vinduet. Han kan ikke huske, om der var tagbelægning på taget.

Der blev af byggelederen og Vidne 3 sat store spørgsmålstegn ved, at der skulle være to hænder på saven. Vidne 3 havde heller ikke fået at vide, at begge hænder skulle anvendes. En håndrundsav er et almindeligt anvendt værktøj for en tømrer. Det var et emne på 1-2 meter, som Vidne 3 savede i. Emnet lå løst på toppen af rækværket.

Han foretager et par hundrede tilsyn om året. Efter han har genopfrisket sagen, står hændelsesforløbet klart for ham.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han stod på hjørnet af ejendommen som anført på fotoet i tillægsekstraktens side 9. Han stod på stilladset lige under det niveau, som ses på fotoet på tillægsekstraktens side 2. Han skulle skære i nogle klemlister, som skulle fastholde vindpap til taget. Han stod med ryggen til den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet. Han blev kaldt over til den tilsynsførende for at vise det værktøj, han anvendte. Han havde ikke arbejdet henne ved vinduet, hvor den tilsynsførende stod. Han brugte begge hænder til at betjene saven. Brædderne var spændt fast på gesimsen med to skruetvinger.

Han havde på det tidspunkt ca. fem års erfaring som håndværker, herunder erfaring med tømrerarbejde. Han var ikke blevet instrueret i, hvordan han skulle save brædderne. Han kan ikke huske, om han fik udleveret en sikkerhedsmanual i forbindelse med sin ansættelse. Han vidste i forvejen, hvordan man skulle bruge håndværktøj. Han har tidligere anvendt en håndrundsav. Han er på skolen instrueret i at anvende en sådan sav, og han har også modtaget instruktion heri i forbindelse med noget efteruddannelse.

Han talte med en svend om opgaven. Han skulle save hjørner af klemlisterne, som var ca. fire meter lange. Han skulle nok skære hjørnerne af 50 lister. Det var alene et lille stykke, der skulle saves af. Det er et præcisionsarbejde.

Han var alene på stilladset. Ansat B, der var hans svend, havde nok været hos ham et kvarter før, at den tilsynsførende kaldte på ham.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den tilsynsførende, Vidne 2, har også for landsretten afgivet en sikker og detaljeret forklaring om sine observationer på byggepladsen den 12. september 2019. Forklaringen støttes af Rapport om grove overtrædelser af 16. september 2019. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltræder landsretten, at T A/S er fundet skyldig som sket.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det endvidere, at der ikke er grundlag for at bringe arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, i anvendelse.

Det tiltrædes endeligt, at bødestraffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF