Gå til hovedindholdet

Hvad du kan gøre som leder

Mange ledere motiveres af høj kompleksitet, af at tage beslutninger og af at finde løsninger. Men nogle gange kan udfordringerne have en karakter, så de går ud over dit gode arbejdsliv. Her er forslag til, hvad du kan gøre for dig selv.

To medarbejder med hjelm giver håndslag

Sådan kan du skabe balance mellem det, der motiverer dig, og det, der dræner dig

Som leder er det at have travlt ofte en naturlig del af hverdagen, og ofte trives ledere med at have travlt. Men oplever du, at arbejdspresset er blevet for stort, er det vigtigt, at det bliver håndteret. Der er en række ting, som du kan gøre selv eller sammen med din leder og lederkolleger.

Hav styr på prioriteringer og uddeleger opgaver

Når du som leder ved, hvilke opgaver der er vigtigst, og hvem i dit team der bedst kan løse dem, kan det medvirke til at reducere arbejdspresset.

Du kan prioritere og uddelegere effektivt ved fx at lægge en plan for, hvad der er realistisk at nå, og du kan forventningsafstemme og følge op med din leder.

Du kan også aftale prioriteringer og arbejdsfordeling på møder med din leder, dine lederkolleger og interessenter.

Skab pauser i hverdagen og sørg for at holde fri

Når du holder pauser i løbet af arbejdsdagen og kobler af i fritiden, påvirkes din trivsel, koncentrationsevne og kvaliteten af dit arbejde positivt.

Du kan prioritere at holde pauser; korte pauser hjælper også. Du kan prioritere tid til din egen fordybelse. Og du kan tale med din nærmeste leder og med dine medarbejdere om, hvornår du er til rådighed, og hvornår du holder fri.

Sådan kan du skabe balance mellem det spændende komplekse og svære krav, der udfordrer

Mange ledere trives med en uforudsigelig og kompleks hverdag og er vant til at lede i krydspres. Og som leder er det en naturlig del af din hverdag at håndtere krav, som er uklare eller modstridende. Verden er under stadig forandring med hastig teknologisk udvikling, og borgere og kunder stiller øgede krav etc.

Hvis du oplever, at det ikke er muligt at opfylde kravene, og at det går ud over din trivsel, er det vigtigt, at det bliver håndteret. Der er en række ting, som du kan gøre selv eller sammen med din leder og lederkolleger.

Skab klarhed og afstem forventninger

Det er vigtigt, at du som leder kender den strategiske retning og har et godt overblik over, hvilke opgaver du og dine medarbejdere skal løse. På den måde kan du skabe klarhed over, hvad der forventes af dig, og du kan give retning og opstille tydelige rammer for dine medarbejderes arbejde.

Du kan få klarhed og forventningsafstemme ved fx at lave en funktionsbeskrivelse for dit arbejde som leder, et opgaveoverblik og tidsplan, som du følger op på med din leder.

Du kan også afklare uklarheder og afstemme forventninger på møder med din leder, dine lederkolleger og interessenter.

Fokuser på dine kompetencer og dit råderum

Når du som leder føler dig kompetent og har den nødvendige beslutningskraft, kan du bedre håndtere kompleksiteten i jobbet og afklare de krav, der kan synes uklare.

Du kan udvikle dine lederkompetencer ved at øve dig i de svære situationer i jobbet, ved at deltage i kurser, ved at søge sparring eller supervision, og ved at søge råd hos en erfaren leder eller deltage i ledernetværk.

Og du kan bruge din leder som sparringspartner til at få afklaret dit råderum.

Sådan kan du skabe balance mellem det givende relationelle arbejde med mennesker og de tunge situationer, som det kan være svært at lægge væk

Mange ledere finder det meningsfuldt at gøre en positiv forskel for mennesker - også i svære situationer. En væsentlig del af lederrollen er netop at etablere gode relationer og samarbejde mellem mennesker. Samtidig har du af og til ansvaret for at træffe og/eller gennemføre beslutninger, som har store konsekvenser for andre, og som er krævende for dig.

Hvis du oplever, at sådanne krævende opgaver går ud over din trivsel, er det vigtigt, at det bliver håndteret. Der er en række ting, som du selv kan gøre selv eller sammen med din leder og lederkolleger.

Forbered opgaver, der kan være krævende

Når du er opmærksom på, hvornår en beslutning, et møde, en samtale eller lignende er eller kan blive krævende, kan du bedre forberede dig. Forberedelse vil både styrke dit budskab og din evne til at håndtere konflikter.

Du kan forberede dig ved at overveje nøje, hvad du vil sige, og hvornår og hvordan mødet eller samtalen skal holdes. Hvad vil der ske, hvad kan der blive spurgt om, og hvordan vil du reagere?

Du kan sparre med din leder og dine lederkolleger om, hvordan du håndterer den svære situation, så du får input og opbakning til, hvordan du kan gribe det an.

Og du har brug for at afsætte tilstrækkelig tid til dig selv – både før og efter den krævende opgave.

Fokuser på dine kompetencer

Du kan styrke dine kompetencer til at håndtere krævende opgaver ved at bruge din leder eller dine lederkolleger som sparringspartner.

Du kan også deltage i kurser og uddannelse inden for fx kommunikation, konflikthåndtering og den svære samtale.  Eller du kan deltage i ledernetværk.

Når du oplever at stå alene med svære ledelsesopgaver

Det kan være en stor hjælp at kunne tale med sin leder og sine lederkollegaer, også om det der er svært. Støtte og sparring kan være med til at skabe et trygt miljø, hvor du og dine lederkolleger trives og føler jer rustet til at håndtere også de svære ledelsesopgaver. Du kan også selv tilbyde støtte og sparring til dine lederkollegaer - det kan være med til at gøre dig til en bedre leder.

Der er også en række ting, som du selv kan gøre sammen med din arbejdsplads og din leder.

Opsøg støtte og sparring

Du kan opsøge støtte og sparring ved at aftale med din leder og dine lederkolleger, hvornår og hvordan I kan støtte og sparre med hinanden om svære ledelsesopgaver. Det kan fx være et punkt på jeres faste møder.

Og du kan understøtte gode relationer og godt samarbejde ved at tage lederkolleger med på råd, når I skal løse opgaver på tværs.  

Når du er udsat for krænkelser

Som leder kan du også blive udsat for krænkelser som mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd. Krænkelser kan fx komme fra din leder, dine lederkollegaer eller den øverste ledelse og kan opleves ekstra svær, fordi magtbalancen er ulige. Du kan også opleve krænkelser fra dine medarbejdere eller fra borgere og kunder.

Der er også en række ting, som du selv kan gøre sammen med din arbejdsplads og din leder.

Stop krænkelser

Først og fremmest er det vigtigt, at du sætter en stopper for krænkelsen. Det kan du fx gøre ved sige tydeligt fra, når dine grænser overskrides - enten i situationen eller efterfølgende, når du har haft tid til at reflektere.

Er der tale om krænkelser fra medarbejdere – enten mod dig eller andre - kan du indkalde de involverede til en samtale. Overvej at tage en neutral person med, fx fra HR. I samtalen bør du aftale konkrete handlinger med de involverede, der sikrer, at krænkelsen ikke fortsætter.

Opsøg støtte og hjælp

Det kan være en hjælp at tale med din leder, dine lederkolleger eller HR om, hvordan du bedst håndterer og stopper krænkelsen. Det kan også være en støtte at dele dine oplevelser med fx en ven eller et familiemedlem.

Hotline for ledere

Hvis du, som leder, har brug for andre perspektiver eller sparring på udfordringer, du står midt i, kan du ringe til Arbejdstilsynets særlige hotline for ledere. Her kan du få hjælp med at komme videre.

Læs mere om vores hotline for ledere

Henter PDF