Gå til hovedindholdet

Mange arbejdsulykker i brancher, der transporterer gods på veje

Ansatte, der arbejder med at transportere gods på veje, som fx i postvæsenet, har en høj forekomst af arbejdsulykker. Det viser tal fra Arbejdstilsynet.

Transport af gods på veje

Arbejdstilsynet har lavet en gennemgang af anmeldte arbejdsulykker i brancher, der transporterer gods på veje. Tallene, der dækker over perioden 2015-2020, viser her, at der er en høj forekomst af arbejdsulykker i brancher som fx Vejgodstransport og postvæsenet.

I postvæsenet er der i gennemsnit årligt 518 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede, og dermed er ulykkes-incidensen i branchen mere end tre gange højere end gennemsnittet for alle brancher. Også i branchen Vejgodstransport sker der mange ulykker, og branchen er en af de brancher med flest dødsulykker.

Medarbejderne i brancher, der transporterer gods på veje, kommer hyppigst til skade ved at falde eller snuble, fx ud ad førerhuset, på trapper, på scooter eller cykel. Mange af ulykkerne sker også ved akut fysisk overbelastning af kroppen, fx ved tunge løft.

Du kan læse meget mere om de anmeldte ulykker i Arbejdstilsynets nye faktaark ”Tal og fakta om anmeldte ulykker inden for transport af gods på veje”. I faktaarket er der særligt fokus på ulykker i brancherne Vejgodstransport og Andre post- og kurértjenester.

Tal og fakta - ulykker inden for transport af gods på veje - pdf

Arbejdstilsynet gennemfører i øjeblikket en særlig tilsynsindsats i vejgodstransportbranchen, inklusive Andre post- og kurértjenester. Indsatsen videreføres som uanmeldte aktioner i 2022. Få mere viden om indsatsen her, og hvordan I kan forebygge ulykker:

Særligt fokus på arbejdsulykker og ergonomi i vejgodsbranchen i 2020/2021

Henter PDF