G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet offentliggør ny opgørelse over gennemførte tilsyn

Arbejdstilsynet offentliggør 11. februar nye data om gennemførte tilsyn. Tallene er opgjort efter en ny metode, der viser antallet af gennemførte tilsyn og tilhørende reaktioner. Data findes på at.dk under Arbejdsmiljø i tal og opdateres løbende.

Ny metode til optælling af tilsyn

Den nye metode til opgørelse af antal tilsyn opererer med tilsyn som et forløb, der afsluttes, når det sidste besøg er gennemført. Arbejdstilsynet afslutter de fleste tilsyn på ét tilsynsbesøg, men nogle tilsyn kan vi først afslutte efter 2 eller flere besøg, og efter den nye metode tæller tilsyn først med, når det sidste besøg er afsluttet. Hidtil har hvert besøg indgået i opgørelsen. Se eksempel 2 og 3.

Den nye metode giver desuden et mere fyldestgørende billede af antallet af tilsyn, fordi tilsynet med fx byggepladsers fællesområder og samspillet mellem virksomhederne nu tæller med som et tilsyn. Det betyder fx, at et tilsyn på en byggeplads, hvor der også føres tilsyn med hhv. 1 tømrer- og 2 murervirksomheder, tæller for 4 tilsyn. Efter den hidtidige metode ville der kun blive registreret 3 tilsyn, fordi tilsynet med selve byggepladsen ikke blev talt med. Se eksempel 1.

Ny metode forhindrer direkte sammenligning

Data bliver nu registreret og opgjort i et nyt system og efter nye principper, så data før og efter 1. januar 2022 kan ikke direkte sammenlignes. Metoden er udviklet i forbindelse med Arbejdstilsynets implementering af arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

Tilsyn i tal 2022

Eksempel på forskellen på gammel og ny metode til optælling af tilsyn.
Eksempel på gammel og ny metode til optælling af tilsyn.

Ny metode kan medføre, at reaktioner tælles med flere gange

Den nye opgørelsesmetode har også betydning for opgørelsen af antal reaktioner, idet tilsyn, som er påbegyndt før den nye opgørelsesmetode i 2021, men først afsluttes efter d. 1. januar 2022, kan have medført tilsynsreaktioner, som er registeret i begge opgørelsesmetoder. Se eksempel 4.

Eksempel 2 på gammel og ny metode til optælling af besøg.
Eksempel 2 på gammel og ny metode til optælling af besøg.

Henter PDF