Gå til hovedindholdet

Nyt kodenummer for titandioxid på pulverform

Arbejdstilsynet har ændret det administrativt fastsatte kodenummer for titandioxid på pulverform.

Baggrunden er, at EU-Kommissionen har indført en harmoniseret klassificering af titandioxid på pulverform som kræftfremkaldende ved indånding i kategori 2 (Carc. 2; H351). Klassificeringen som kræftfremkaldende gælder kun for blandinger i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 10 μm.

Administrativt fastsatte MAL-faktorer - pdf

Henter PDF