G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljøpuljen udvider sine målgrupper

Forligskredsen bag aftalen om ret til seniorpension for nedslidte har godkendt en række ændringer af bekendtgørelsen om Arbejdsmiljøpuljen, så puljemidlerne i 2022 og 2023 kan finde vej til endnu flere arbejdspladser. De nye regler træder i kraft den 20 april.

offentlig arbejdsplads

Større og flere målgrupper

Private virksomheder med op til 100 ansatte og offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte kan fremover søge puljen. Desuden vil virksomheders produktionsenheder (p-enheder) fremover kunne søge puljen. Hidtil har kun virksomheder med eget CVR-nr. kunnet søge. Således vil p-enheder med mellem 1 og 100 ansatte i private virksomheder og offentlige p-enheder med mellem 1 og 50 ansatte kunne søge puljen med de nye regler.

Puljen deles op, så 75 pct. af puljemidlerne øremærkes til private virksomheder.

Arbejdsmedicinske klinikker ligestilles med autoriserede arbejdsmiljørådgivere, så virksomheder kan få tilskud til rådgivning fra klinikkerne.

Flere emner

Puljen vil fremover også kunne give tilskud til projekter om forebyggelse af høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger.

Hvad betyder ændringerne for dig som ansøger?

Hvis man som ansøger ikke er omfattet af de nuværende regler, men bliver omfattet af de nye regler, skal man derfor først indsende sin ansøgning den 20. april eller senere.

Der er udarbejdet et nyt ansøgningsskema. Alle ansøgninger, der indsendes den 20. april eller senere, skal benytte det nye ansøgningsskema. Hvis man alligevel bruger det gamle ansøgningsskema, vil man få besked om at genindsende ansøgningen i det nye skema. Se mere om puljen på at.dk/arbejdsmiljøpuljen.

Arbejdsmiljøpuljen

Henter PDF