Gå til hovedindholdet

Justering af AT-meddelelse om elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen

AT-meddelelse 4.01.7 om elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen er justeret på enkelte punkter, så der henvises til gældende regler om faremærkning af stoffer og materialer.

Reglerne for faremærkning af stoffer og materialer er blevet ændret på EU-niveau. Det afspejles nu i AT-meddelelsen om elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen, så  der nu indgår de gældende regler for faremærkning af stoffer og materialer i henhold til forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen).

Det øvrige indhold er ikke blevet ændret siden seneste opdatering i juni 2019.

Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen - AT-meddelelse 4.01.7

Henter PDF