Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i mindre private og offentlige virksomheder

20. april 2022 træder en ny udgave af bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i kraft. De nye ændringer medfører en udvidelse af ansøgerkredsen, der kan søge om tilskud fra puljen, og en udvidelse af, hvilke indsatser mod fysisk nedslidning der kan gives tilskud til.

Ansøgerkredsen udvides til også at omfatte private virksomheder med 51-100 ansatte samt offentlige virksomheder med op til 50 ansatte. Herudover udvides ansøgerkredsen til også at omfatte virksomhedernes produktionsenheder. 75 pct. af puljens midler øremærkes til private virksomheder, med mulighed for, at der senere kan fastsættes en anden fordeling af midlerne.

Indsatser mod fysisk nedslidning er udvidet til også at omfatte høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger. Samtidig bliver det muligt at få tilskud til rådgivning fra arbejdsmedicinske klinikker.

Pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i mindre private og offentlige virksomheder - Bekendtgørelse 388 - 2022

Henter PDF