Gå til hovedindholdet

Ny opgørelse: Der blev i 2021 anmeldt godt 18.000 erhvervssygdomme

Ny opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år blev anmeldt godt 18.000 erhvervssygdomme. Det er en stigning på 15 pct. i forhold til 2020 og på niveau med antallet i 2018 og 2019.

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år i alt blev anmeldt 18.325 erhvervssygdomme. Det er 15 pct. flere erhvervssygdomme end i 2020. Stigningen sker efter, at der i perioden 2016 til 2020 var et fald i antallet af anmeldelser på ca. 23 pct. Opgørelsen viser desuden, at antallet af anmeldte erhvervssygdomme i forhold til beskæftigelsen – den såkaldte incidens – er steget til 63 anmeldte erhvervssygdomme pr. 10.000 beskæftigede i 2021. I 2020 var den på 53.

Den samlede stigning i 2021 skyldes i en vis grad covid-19. I 2021 er der anmeldt 1.930 erhvervssygdomme i kategorien ”andre sygdomme”, som er den kategori, hvor covid-19 typisk bliver anmeldt. Antallet af anmeldelser i denne kategori er firdoblet sammenlignet med 2019 og tidligere. I årsopgørelsen sandsynliggøres det, at det øgede antal i en vis grad skyldes covid-19, der anmeldes som erhvervssygdomme.

Branchegrupper med mange erhvervssygdomme

Branchegruppen ”slagterier” ligger markant over alle andre brancher i forhold til anmeldte erhvervssygdomme og er for niende år i træk den branchegruppe med den højeste incidens af anmeldte erhvervssygdomme. Andre branchegrupper har en betydelig højere incidens i 2021 end i 2020, hvis man ser bort fra covid-19. ”Tekstil og papir”, som var på en 14. plads i 2020, ligger på en andenplads i 2021, og ”vand, kloak og affald”, som var på en 15. plads i 2020, ligger på en femte plads i 2021.

Branchegrupper der er påvirkede af covid-19

For nogle branchegrupper har covid-19 påvirket incidensen af anmeldte erhvervssygdomme betydeligt i 2021 i forhold til 2020. Udover ”slagterier” er det i brancherne ”daginstitutioner”, ”døgninstitutioner og hjemmepleje” og ”læger, tandlæger og dyrlæger”, hvor anmeldelser for covid-19 har bidraget til en højere incidens i 2021 end i 2020.

Om opgørelsen

Arbejdstilsynet opgør erhvervssygdomme efter det år, hvor erhvervssygdommen er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter erhvervssygdomme, der er anmeldt til Arbejdstilsynet fra 1. januar 2016 til 31. december 2021. Opmærksomheden henledes på, at erhvervssygdomme i nogle tilfælde skyldes påvirkninger, der ligger længe før anmeldelsen. Opgørelsen afspejler derfor både arbejdsmiljøet, som det er nu, og som det har været tidligere.

Undersøgelser har vist, at ikke alle anmeldepligtige erhvervssygdomme bliver anmeldt. Det reelle antal erhvervssygdomme er derfor større end det antal, der indgår i Arbejdstilsynets statistik.

Erhvervssygdomme skal forebygges

Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde. I nedenstående link kan du læse mere om, hvordan erhvervssygdomme kan forebygges, og om arbejdsgiverens pligter i den forbindelse. 

Hvordan kan man forebygge erhvervssygdomme?

Læs årsopgørelsen og bilag

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2021 - Anmeldte erhvervssygdomme 2016-2021 - pdf

Bilag A - Om data - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - pdf

Henter PDF