Gå til hovedindholdet

Nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler fra 1. juli 2022

Arbejdstilsynet har udstedt nye bekendtgørelser om anvendelse og indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. juli 2022. Bekendtgørelserne er ændret for bl.a. at opdatere og forenkle de gældende regler på området, samt for at præcisere implementeringen af EU’s arbejdsudstyrsdirektiv.

Den nye anvendelsesbekendtgørelse indeholder en sammenskrivning med fem bekendtgørelser, så der i videst mulig omfang gælder de samme regler på disse områder som for tekniske hjælpemidler generelt. De 5 bekendtgørelser, som ophæves, når den nye anvendelsesbekendtgørelse træder i kraft, vedrører hejseredskaber og spil, centrifuger, førerværn til traktorer, tømning mm af spånsiloer og opstilling af byggepladselevatorer.

Herudover er enkelte bestemmelser ophævet eller ændret i den nye anvendelsesbekendtgørelse. Bl.a. skal kraner, der anvendes udendørs, fremadrettet have et 10-års eftersyn hvert 10. år, og ikke som i dag kun et 10-års eftersyn efter de første 10 år. Kraner har i dag en levealder på mere end 20 år, og ændringen skal sikre, at også ældre kraner kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Endvidere sidestiller de nye regler personførende byggepladselevatorer med andre lignende tekniske hjælpemidler til løft af personer. Personførende byggepladselevatorer skal fremover have hovedeftersyn ved en sagkyndig en gang om året. Herudover skal fabrikantens anvisninger følges, så personførende byggepladselevatorer løbende underkastes eftersyn på baggrund af antal driftstimer, ligesom specielle forhold der kan have forringet sikkerheden også udløser eftersyn. Endelig er adgangen til at foretage personløft med kran og gaffeltruck forenklet, så kravene følger direkte af bekendtgørelsen og der ikke længere er krav om dispensation.

Som følge af ændringen af anvendelsesbekendtgørelsen er der foretaget konsekvensrettelser i indretningsbekendtgørelsen, og enkelte bestemmelser er flyttet mellem de to bekendtgørelser.”

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 428 - 2022 - med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022

Indretning af tekniske hjælpemidler - Ændringsbekendtgørelse 1845 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF