Gå til hovedindholdet

Nye regler om Arbejdsmiljøpuljen – udvidelse af ansøgerkredsen mm.

Den 20. april træder nye regler om Arbejdsmiljøpuljen i kraft. Fra denne dato kan private virksomheder med op til 100 ansatte og offentlige arbejdspladser med op til 50 ansatte søge puljen. Desuden vil p-enheder (produktionsenheder) med op til 100 ansatte i private virksomheder og offentlige p-enheder med op til 50 ansatte kunne søge puljen.

Puljen vil fremover også kunne give tilskud til projekter om forebyggelse af høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger.

Hvis man som ansøger ikke er omfattet af de nuværende regler, men bliver omfattet af de nye regler, skal man først indsende sin ansøgning den 20. april eller senere.

Der er udarbejdet et nyt ansøgningsskema, som allerede nu kan downloades fra hjemmesiden, og som man gerne må bruge allerede nu. Alle ansøgninger, der indsendes den 20. april eller senere, skal benytte det nye ansøgningsskema. Hvis man efter denne dato alligevel bruger det gamle ansøgningsskema, vil man få besked om at genindsende ansøgningen i det nye skema.

Ansøgning om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen

Henter PDF