Gå til hovedindholdet

Ændring af arbejdsmiljøloven

Folketinget har vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven, der indebærer, at smileyordningen ophører i starten af 2023.

Beskæftigelsesministerens lovforslag om at ændre smileyordningen til en ny faktabaseret visning af virksomheders arbejdsmiljø er nu vedtaget af Folketinget. Det betyder, at den nuværende smileyordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, erstattes af en ny visningsordning senest den 1. april 2023. Den nye ordning vil bl.a. vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Den nye visningsordning vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

Arbejdsmiljøloven - Ændring - Lov 566 - 2022 - Retsinformation

Fakta frem for smiley - en ny og forbedret visningsordning

Henter PDF