Gå til hovedindholdet

Ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - 766

Bekendtgørelsen ændres for at modernisere arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen.

Formålet med ændringen er at sikre, at koordinatoren bliver i stand til selvstændigt at varetage funktionen som arbejdsmiljøkoordinator under projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter. Med ændringen justeres arbejdsmiljøuddannelsens formål og indhold. Samtidig opdateres gebyrbestemmelser til 2022-priser.

Ændringen sker på baggrund af anbefalinger fra BFA Bygge og Anlæg og de tilknyttede organisationer. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.  Alle udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer skal indsende en ny uddannelsesplan til Danmarks Akkrediteringsinstitution for fortsat at være godkendt fra 1. januar 2023.

Godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser - Bekendtgørelse 766 - 2022

Henter PDF