Gå til hovedindholdet

Forsøg med anmeldte tilsyn viser positive resultater

Virksomheder i døgn- og hjemmepleje- samt rengøringsbranchen er bedre forberedte, når tilsynsbesøget er anmeldt. Det er et af resultaterne af et adfærdsforsøg, som Arbejdstilsynet har gennemført for at undersøge effekten af at anmelde tilsyn 5-10 arbejdsdage før selve tilsynsbesøget.

Kernen i indsatsen er et adfærdsdesignet anmeldebrev med konkrete, realistiske og branchespecifikke forberedelsespunkter til virksomheden. Anmeldebrevet indeholder også præcis information om tid og dato for tilsynsbesøget, og blev udsendt til virksomheder i rengøringsbranchen samt inden for døgn- og hjemmeplejen i 2021.

Indsatsen har været afprøvet i et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af virksomhederne, der modtog tilsyn i de to brancher i 2021, har modtaget anmeldebrevet. Resultaterne viser, at virksomhederne er væsentligt bedre forberedte, når tilsynsbesøget er anmeldt. Hvor det kun er 23 pct. af virksomhederne, der er forberedte, når Arbejdstilsynet kommer uanmeldt, er det 56 pct., der er forberedte, når besøget er anmeldt.

Adfærdsforsøget viser også, at både arbejdsmiljørepræsentanten og lederen oftere er til stede og har tid til at deltage i tilsynet, når besøget er anmeldt, hvilket er væsentligt i forbindelse med alle tilsynsforløb.

Endelig viser resultaterne, at Arbejdstilsynet kan spare ressourcer ved at anmelde tilsynsbesøgene på forhånd. Antallet af tilsynsforsøg, hvor de tilsynsførende kører forgæves, blev således reduceret fra 16 til 8 pct. i de tilfælde, hvor tilsynet blev anmeldt via det adfærdsdesignede anmeldebrev.

Samlet set viser resultaterne hermed, at anmeldte tilsyn er et effektivt og relevant supplement til de eksisterende tilsynsmetoder i udvalgte brancher.

Du kan læse et resume af analysen og hele analysen inklusiv bilag.

Kort præsentation af forsøget med anmeldte tilsyn - pdf

Adfærdsforsøg med anmeldte tilsyn i døgn- og hjemmepleje samt rengøringsbranchen - pdf

Sidst revideret: 20. september 2022

Henter PDF