G� til hovedindholdet

Ny viden om kombinationseffekter i det psykiske arbejdsmiljø sætter gang i pilotprojekt i Arbejdstilsynet

Medarbejdere, der oplever at være udsat for flere påvirkninger samtidigt i det psykiske arbejdsmiljø, har en større risiko for langvarigt sygefravær og depressive symptomer, end hvis de kun er udsat for én eller ingen af påvirkningerne. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

I nogle tilfælde bliver risikoen for længerevarende sygefravær og udvikling af depressive symptomer endda større end summen af risikoen for de to påvirkninger.

Der skyldes, at der er tale om såkaldte kombinations- eller cocktaileffekter, som man kender det fra fx undersøgelser af kemi i produkter, hvor to påvirkninger til sammen bliver mere skadelige end de er hver for sig.

Fire forskellige kombinationer kan øge risikoen for langtidssygefravær og depressive symptomer

Forskerne undersøger i rapporten fire specifikke kombinationer af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø:

  • Høje følelsesmæssige krav og stor arbejdsmængde og tidspres
  • Stor arbejdsmængde og tidspres og arbejdsrelateret vold
  • Stor arbejdsmængde og tidspres og uklare og modstridende krav
  • Høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold

Disse fire kombinationer er udvalgt, fordi det er påvirkninger, der er særlige bestemmelser om i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Det er samtidigt kombinationer, som de tilsynsførende i Arbejdstilsynet har erfaringer med, at medarbejdere kan opleve som særligt belastende. Når disse påvirkninger forekommer på arbejdspladsen, kræver de ofte en forebyggende indsats.

Pilotprojekt i Arbejdstilsynet skal undersøge potentiale ved fokus på kombinationer

Forskningen om psykisk arbejdsmiljø har typisk undersøgt de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved enkeltstående påvirkninger. Dette afspejler sig også i Arbejdstilsynets eksisterende praksis, hvor vi har haft tradition for at reagere på enkeltstående påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

På baggrund af resultaterne i den nye undersøgelse har vi derfor besluttet at gennemføre et pilotprojekt i udvalgte dele af undervisningsbranchen. Rapporten peger på, at en høj andel af medarbejdere her oplever en eller flere af de undersøgte kombinationer.

Formålet er at indsamle erfaringer med, om der er et forebyggelsespotentiale ved at have større opmærksomhed på forekomsten af kombinationer af påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn.

Hvis du vil vide mere

Resultaterne fra NFA er sammenfattet i en rapport:

Sammenhænge mellem kombinationer af faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø og helbredsrelaterede udfald blandt arbejdstagere i Danmark - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

NFA har herudover udarbejdet faktaark om analysens hovedresultater:

Faktaark kombinationseffekter - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Henter PDF