Gå til hovedindholdet

Tilsyn med ergonomi på byggepladserne

Arbejdet på en byggeplads kan overbelaste kroppens muskler og led. Derfor er det vigtigt at planlægge opgaverne og bruge tekniske hjælpemidler.

Når Arbejdstilsynets tilsynsførende besøger bygge- og anlægspladser og gennemfører dialogmøder resten af året, vil de have ekstra opmærksomhed på at tale med virksomheden om arbejdsopgaver, hvor:

  • ryggen er bøjet forover
  • armene er løftede
  • arbejdet er meget fysisk anstrengende.

Fakta: Fysisk hårdt arbejde eller gentagende belastninger af kroppen kan med tiden give smerter i kroppen, hvilket er en af de hyppigste årsager til, at medarbejdere sygemeldes eller forlader arbejdsmarkedet før tid.

Brug tekniske hjælpemidler

En god måde at mindske den fysiske belastning af medarbejderne, er ved at bruge egnede tekniske hjælpemidler. Det gælder for eksempel opgaver som:

  • boring og opskruning i lofter
  • opmuring
  • stenklipning
  • binding af armeringsjern og gulvvarmeslanger.

Ledere, rådgivere og arbejdsmiljørepræsentanter kan finde inspiration på Bygergo.dk, der er et katalog over tekniske hjælpemidler. Brug for eksempel et skruesystem med forlænger, en jernbindemaskine eller en elektrisk stenklipper for at beskytte medarbejderne mod overbelastning af kroppen.

Planlæg arbejdet

Arbejdsgivere skal passe på medarbejderne ved at planlægge arbejdet, så der er plads og tid til at bruge tekniske hjælpemidler, og fordele opgaverne, så flere medarbejdere deler belastningen, når det er muligt.

Hvis byggeopgaven er projekteret på en uhensigtsmæssig måde, kan det være svært at undgå belastende arbejde. Derfor skal rådgivere og projekterende sammen med bygherren skabe mulighed for gode arbejdsstillinger og -bevægelser allerede i projekteringsfasen. Det gælder fx ved binding af armeringsjern, hvor der skal være mulighed for at anvende bindemaskiner til arbejdet.

Læs mere om tilsynsindsatsen i 2022, der også har fokus på støv og tunge løft:

Særlig tilsynsindsats i bygge- og anlægsbrancherne

Henter PDF