Gå til hovedindholdet

Midler til nordiske arbejdsmiljøprojekter i 2023

Nordisk Arbejdsmiljøudvalg har offentliggjort det endelige projektstøtteprogram for arbejdsmiljøprojekter i 2023. Arbejdsmiljøudvalget søger forskning, der giver information og praktiske anbefalinger og løsninger, som arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder kan bruge til at håndtere fremtidige arbejdsmiljøproblemer, og som falder inden for følgende emner:

 1. Øge arbejdslivsdeltagelsen blandt udsatte grupper
  Det er vigtig for et velfungerende arbejdsliv, at de fleste i samfundet får en mulighed for at deltage i arbejdslivet. Der skal derfor være særlig fokus på at øge deltagelsen blandt flygtninge og indvandrere, unge (herunder unge som står uden arbejde, oplæring og uddannelse), personer med nedsat funktionsevne og seniorer. Godt arbejdsmiljø er af stor betydning. Derfor skal vi øge kendskabet om arbejdsmiljø blandt disse grupper, således at alle har mulighed for at deltage aktivt i arbejdslivet gennem hele det erhvervsaktive liv.
 2. Skabe løsninger på de udfordringer, som fremtidens arbejdsliv vil medføre
  Arbejdsmiljøudvalget vil med udgangspunkt i resultaterne af projektet The Future of Work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models arbejde for at sikre, at også job i fremtidens arbejdsliv har et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø for alle, uansat køn.
  Her er det vigtigt at se på praktiske måder at nå ud til aktørerne på det nordiske arbejdsmarked om betydningen af arbejdsmiljø, for eksempel interaktive samtaler, undervisningsvideoer og annoncekampagner, som supplement til de nødvendige analyser og udfordringer. Fx. ved at
  • styrke dialogen med relevante parter om beskyttelse af dem, der udfører online-arbejde (for eksempel platformsarbejde), og de som arbejder i andre lande end det, hvor deres arbejdsgiver er etableret.
  • vurdere hvordan det hybride arbejdsliv påvirker sikkerhed og sundhed på arbejdet.

Der er ansøgningsfrist 1. februar 2023.

Se mere detaljeret om støtteprogrammet via linket på

Nordisk Ministerråds hjemmeside

Henter PDF