Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet inviterer til informationsmøde om aktiviteter på det kemiske område

På informationsmødet oplyses om nyt på det kemiske område, relateret til arbejdsmiljøet; projekter medført af REACH forordningen og tiltag nationalt, om recirkulation og kemisk risikovurdering. Mødet henvender sig til alle, der interesserer sig for kemi, kemisk arbejdsmiljø og den tilhørende EU regulering.

Tegning af mand der står og inspicerer kemiske produkter

Datoer for afholdelse af informationsmøder:

Tirsdag d. 21. marts, kl. 12.30-15.00, i Tilsynscenter Nord, Hadsten

Onsdag d. 22. marts kl. 9.30-12.00, i Tilsynscenter Syd, Kolding

Tirsdag d. 28. marts kl. 9.30-12.00, Tilsynscenter Øst, København – informationsmøde kl. 9.30-12.00 er lukket for tilmeldinger. Du kan nu tilmelde dig informationsmøde samme dag kl. 13.00-15.30

Program:

 • Nye regler om recirkulation af udsuget luft
  Arbejdstilsynet har foreslået at ændre reglerne om recirkulation af udsuget luft og vil på mødet fortælle om udkastet til de nye betingelser for, hvornår recirkulation må finde sted, og hvordan virksomhederne kan bruge deres kemiske risikovurdering, når de skal godtgøre, at det er forsvarligt.
 • Nye regler om uddannelse ved arbejde med diisocyanater
  EU har med en begrænsning under REACH-forordningen stillet krav om, at der fra 24. august 2023 skal være uddannelseskrav for personer, der udfører og overvåger arbejde med diisocyanater, og Arbejdstilsynet vil på mødet fortælle, hvordan de eksisterende danske regler på området bliver bragt på niveau med forordningens minimumskrav.
 • Kontrol af sikkerhedsdatablade i 2023
  Forordning 2020/878 er trådt i kraft og stiller skærpede krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Arbejdstilsynet deltager i en fælles europæisk indsats, REF11, hvor leverandører af farlige kemiske produkter kontrolleres for om sikkerhedsdatabladet overholder de nye regler.
 • Kontrol af stoffer, der kræver en REACH godkendelse, 2021
  Formidling af resultater fra Arbejdstilsynets deltagelse i det fælles europæisk projekt, REF9. Brugervirksomheder kontrolleres for overholdelse af krav til arbejde med stoffet. Leverandører kontrolleres for overholdelse af godkendelsespligten ned gennem leverandørkæden.
 • Kontrol af information i sikkerhedsdatabladet om handsker, 2022
  Formidling af resultater fra Arbejdstilsynets nationale indsats. Fokuseret indsats, hvor sikkerhedsdatabladets pkt. 8 ”Personlige værnemidler”, kontrolleres for om de lever op til reglerne for information om handsker: materiale, tykkelse og gennembrudstid.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig pga. begrænset antal pladser.

Tilmelding senest fredag d. 10 marts 2023

Tilmelding til informationsmøde hos Arbejdstilsynet

Billeder taget ved møderne vil evt. blive brugt til nyhedsbreve, Facebook-opslag el.lign. Personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen.

Henter PDF