G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets ansvar på naturgas- og bionaturgasområdet overgår til Sikkerhedsstyrelsen

Til gavn for den grønne omstilling har regeringen besluttet at samle ansvaret for Danmarks gassikkerhed i Sikkerhedsstyrelsen.

Regeringen har besluttet at samle ressortansvaret for sikkerhed i forbindelse med naturgas- og bionaturgasanlæg i Sikkerhedsstyrelsen. Sammenlægningen skal styrke arbejdet med den grønne omstilling.

Hidtil har det ansvar været delt mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Arbejdstilsynet har haft ressortansvar for sikkerhed i forbindelse med ledninger og installationer til naturgas og bionaturgas på land frem til stikledninger og husinstallationer. Arbejdstilsynet har ligeledes haft ansvaret for godkendelser til konstruktion af transmissionsnettet med tilhørende behandlingsanlæg og lagerfaciliteter plus distributionsnettet til naturgas eller bionaturgas. Disse områder overflyttes nu til Sikkerhedsstyrelsen.

Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen arbejder tæt sammen for at sammenlægningen sker så smidigt som muligt for berørte medarbejdere og virksomheder.

Henter PDF