Gå til hovedindholdet

Ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet

Arbejdstilsynet har foretaget en ændring af grænseværdibekendtgørelsen med det formål at sikre entydig dansk implementering af den fælles EU’s grænseværdi for ”respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid”, så den dækker alle grænseværdier for stoffer og materialer, som indeholder krystallinsk siliciumdioxid.

Ændringerne indebærer konkret at:

  • der indføres en grænseværdi for ”respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid på 0,1 mg/m3.
  • grænseværdien for ”siliciumdioxidaerosol, respirabel skærpes til 0,1 mg/m3.
  • grænseværdien for Mineralsk støv indeholdende respirabel kvarts (gælder for støberier) ophæves.

Grænseværdibekendtgørelsen fastsætter i forvejen grænseværdier for kvarts, tridymit og cristobalit, som er de mest kendte former af krystallinsk siliciumdioxid. Indførelsen af en grænseværdi for ”Respirabelt støv fra krystallinsk siliciumdioxid og de øvrige ændringer, vurderes derfor ikke at ændre det nuværende høje beskyttelsesniveau. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2023. 

Læs mere

Grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 202 - 2023

Grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet - Ændringsbekendtgørelse 1844 - 2023 - Retsinformation

Henter PDF