Gå til hovedindholdet

Ændrede regler om recirkulation af udsuget luft fra arbejdsprocesser

Arbejdstilsynet har ændret bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Ændringerne giver virksomheder mulighed for at recirkulere udsuget luft fra arbejdsprocesser og træder i kraft den 1. juli 2023.

Ændringerne betyder, at udsuget luft må recirkuleres under en række betingelser, der gør det forsvarligt at genanvende den rensede luft uden at sænke det nuværende niveau for beskyttelse. Det indebærer bl.a., at virksomheden til enhver tid skal kunne godtgøre, at den udsugede luft bliver renset effektivt.

På faste arbejdssteder vil det fortsat være forbudt at recirkulere udsuget luft med indhold af fx svejserøg eller kræftfremkaldende gasser og dampe.

Ændringerne sker bl.a. for at give virksomheder mulighed for at mindske deres energiforbrug ved at genanvende udsuget luft, når luften er renset effektivt.

De ændrede bekendtgørelser træder i kraft den 1. juli 2023.

Læs mere

Læs mere om de betingelser, der skal opfyldes, for at det er forsvarligt at recirkulere på henholdsvis faste arbejdssteder og på bygge- og anlægspladser og andre skiftende arbejdssteder, og om hvornår recirkulation ikke er tilladt:

Recirkulation af udsuget luft

Se også

Faste arbejdssteders indretning - Bekendtgørelse 835 - 2023 - med senere ændringer

Foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer - Bekendtgørelse 822 - 2023 - med senere ændringer

Henter PDF