G� til hovedindholdet

Opdatering af vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 er blevet opdateret. De primære ændringer omhandler bl.a. nye afsnit om PFAS, el-skader, stresspåvirkninger og psykiske sygdomme samt hjerterytmeforstyrrelser ved elitesportsudøvelse. Vejledningen gælder fra 1. juli 2023.

Arbejdstilsynet har opdateret vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005, på baggrund af en beslutning i Erhvervssygdomsudvalget den 13 december 2022.

Det drejer sig om følgende ændringer  i vejledningen:

Kronisk lænderygsygdom

Bilag 1, afsnit 4

Der er tilføjet to nye underafsnit med overskrifterne ”Opfølgning på ny viden om lænderygsygdomme i 2022” og ”Mere om udredningsrapporten fra 2022”. Afsnittene omhandler Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse af en ny udredningsrapport om sammenhængen mellem arbejdsmæssige belastninger og udvikling af en kronisk lænderygsygdom med smerter. Derudover redegør afsnittene for indholdet af rapporten, og hvorfor Erhvervssygdomsudvalget ikke mente, at rapporten medførte ny viden, der gjorde, at der skulle foretages ændringer på erhvervssygdomsfortegnelsen eller ift. forelæggelsespraksis for udvalget.

Sygdomme i hånd og underarm

Bilag 1, afsnit 8

Der er tilføjet et nyt underafsnit med overskriften ”Ny viden om sygdomme i bevægeapparatet 2022”. Afsnittet omhandler Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse af rapporten ”Er repetitivt arbejde årsag til lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke, og fører det til erhvervsskifte og arbejdsophør?” fra januar 2022. Udvalget var enige om, at rapporten understøtter praksis på området. Afsnittet omhandler videre Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse af rapporten på bevægeapparatsområdet ”Arbejdsmiljøets betydning for bevægeapparatssygdomme (besvær og sygdom i nakke, skuldre, arme og hænder)” fra juni 2022. Der var enighed om, at rapporten ikke ændrer på praksis på fortegnelserne eller forelæggelsespraksis for udvalget.

Årsager til irritativt eksem (Toksisk eksem)

Bilag 1, afsnit 23

Der er tilføjet et nyt underafsnit med overskriften ”Ny viden på hudområdet 2022”. Afsnittet omhandler Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse af en ny artikel på hudområdet om arbejdsrelateret håndeksem efter vådt arbejde (”risk of work-related hand eczema in relation to wet work exposure”) fra 1. juli 2020. Der var enighed om, at artiklen ikke medførte ændringer i praksis på erhvervssygdomsområdet.

Stresspåvirkninger og psykiske sygdomme

Bilag 1, afsnit 29

Der er tilføjet et nyt underafsnit med overskriften ”Opfølgning på psykiske sygdomme og stresspåvirkninger i 2022”. Afsnittet omhandler Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse af en artikel fra 9. marts 2022 ”Emotional demands at work and risk of hospital-treated depressive disorder in up to 1.6 million Danish employees: a prospective nationwide register-based cohort study” og en rapport fra september 2022 ”Sammenhænge mellem kombinationer af faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø og helbredsrelaterede udfald blandt arbejdstagere i Danmark”. Der var enighed om, at artiklen og rapporten ikke indeholdt ny viden, som ændrer ved praksis på fortegnelserne eller forelæggelse for udvalget.

Lyskebrok

Bilag 1, afsnit 36

Der er tilføjet et nyt underafsnit med overskriften ”Opfølgning på ny viden om mekaniske påvirkninger i arbejdsmiljøet og lyskebrok i 2022”. Af afsnittet fremgår, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Erhvervssygdomsudvalget i forbindelse med konkrete sager har set på en række nye artikler på området, hvoraf de nye forskningsresultater ikke gav anledning til ændringer i praksis.

Sygdomme efter udsættelse for PFAS

Bilag 1, nyt afsnit 46

Der er tilføjet et nyt afsnit, som omhandler sygdomme efter udsættelse for PFAS. Afsnittet omhandler Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse om den seneste viden vedrørende udsættelse for PFAS på et principielt møde i december 2021. Afsnittet redegør for, at udsættelse for PFAS ikke er omfattet af fortegnelserne, og baggrunden for, at seneste viden på området ikke ændrer herved. Det fremgår samtidig, at AES aktuelt forelægger konkrete sager for Erhvervssygdomsudvalget, hvis der er tale om en egentlig sygdom og udsættelse for PFAS.

El-skader

Bilag 1, nyt afsnit 47

Der er tilføjet et nyt afsnit om el-skader. Afsnittet omhandler Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse af forskningsrapporten ”Senfølger efter elulykker” fra juni 2021. Rapporten medførte ikke optagelse af ny sygdom på fortegnelserne. Afsnittet beskriver desuden, hvad der kan udledes af rapporten.

Hjerterytmeforstyrrelser og elitesportsudøvelse

Bilag 1, nyt afsnit 48

Der er tilføjet et nyt afsnit om hjerterytmeforstyrrelser og elitesportsudøvelse. Afsnittet omhandler Erhvervssygdomsudvalgets drøftelse af flere studier, hvor man havde undersøgt elitesportsudøvere, der havde udviklet hjerterytmeforstyrrelse i form af ventrikulære arytmier. Af afsnittet fremgår, at AES vil forelægge konkrete sager for Erhvervssygdomsudvalget, hvor tilskadekomne har ventrikelflimren/ventrikelflagren (hjerterytmeforstyrrelse), og hvor tilskadekomne som følge af sit arbejde har ekstrem sportsudøvelse.

Øvrige justeringer til vejledningen

Der er i kapitel 6 afsnit 2.2. krav til diagnosen, som er relateret til afsnittet om karpaltunnelsyndrom, foretaget mindre justeringer. Det bliver bl.a. tydeliggjort, at en nerveledningsundersøgelse kan understøtte den kliniske diagnose, men at undersøgelsen ikke kan stå alene ift. at stille diagnosen karpaltunnelsyndrom, idet diagnosen stilles ud fra subjektive gener og en objektiv undersøgelse.

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 - Retsinformation

 

Henter PDF