Gå til hovedindholdet

Kom til temamøde om høje følelsesmæssige krav i arbejdet

Arbejdstilsynet inviterer til temamøde om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker den 29. november 2023 fra kl. 12.30-15.30. Det vil være muligt at deltage fysisk eller virtuelt.

Arbejdstilsynet har fokus på forebyggelse af stress og de forhold, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Dette temamøde er det første af en række temamøder, hvor vi fortæller om reglerne på området og giver konkrete råd til, hvordan man forebygger og håndterer stress.

Første temamøde i rækken handler om høje følelsesmæssige krav. Høje følelsesmæssige krav kan forekomme i arbejdet med fx borgere eller kunder og kan bl.a. komme til udtryk ved, at medarbejderen skal sætte sig ind i andres problemer eller rumme andres følelser samtidigt med at skulle håndtere egne følelser.

Temamødet henvender sig særligt til dem, der arbejder med mennesker.

På temamødet kan du bl.a. få viden om:

  • Hvad er høje følelsesmæssige krav, og hvilke konsekvenser kan det have?
  • Hvilke pligter har virksomheder til at forebygge høje følelsesmæssige krav?
  • Indblik i, hvordan Arbejdstilsynet fører tilsyn med området
  • Eksempler på god forebyggelse af høje følelsesmæssige krav
  • Ny forskning om moralsk stress  

Første del af temamødet foregår både fysisk og virtuelt. Her kan man møde chefkonsulent Signe Kofoed Sørensen og tilsynsførende Stine Green fra Arbejdstilsynet, der fortæller om reglerne på området og giver konkrete råd til, hvordan man forebygger og håndterer høje følelsesmæssige krav. Der vil være tid til spørgsmål fra salen og chatten undervejs.

Herefter afsluttes den virtuelle del af temamødet.

Anden del af temamødet lægger ud med et oplæg ved Nana Vaaben antropolog, ph.d. og Kristian Gylling Olesen cand.merc. (fil.), ph.d. fra Københavns Professionshøjskole, der giver et indblik i den seneste forskning om moralsk stress. Efter oplægget vil der være dialog og diskussion ved bordene.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede. Det er muligt at deltage fysisk eller virtuelt. Bemærk, der er et begrænset antal pladser til det fysiske møde, og pladserne bliver tildelt efter ”først til mølle”-princippet.

Tilmeldingsblanket til temamøde om høje følelsesmæssige krav i arbejdet

Henter PDF