Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet anmelder nu flere tilsyn

Arbejdstilsynet er begyndt at anmelde tilsyn i udvalgte brancher. Det sker som et resultat af arbejdsmiljøaftalen 2023.

Arbejdstilsynets tilsyn er som udgangspunkt altid uanmeldte. Sådan vil det også fortsat være. Men fremadrettet vil flere tilsyn blive anmeldt, hvor det på baggrund af branchekendskab vurderes hensigtsmæssigt.

Når tilsyn anmeldes, og virksomheder derfor kender tidspunktet for tilsynet, får de mulighed for at planlægge og tilpasse arbejdet derefter, og tilsynet bliver mere effektivt. Det viser Arbejdstilsynets forsøg med anmeldte tilsyn i udvalgte brancher gennemført i 2021. Arbejdstilsynet anmelder nu tilsyn i brancherne: rengøring, læger, tandlæger, dyrlæger, frisører og anden personlig pleje samt offentlige kontorer. De udvalgte brancher er netop kendetegnet ved, at anmeldelse af tilsynet vil have væsentlig betydning for virksomheden samt få en positiv effekt for gennemførslen af tilsynet.

Anmeldelsen af flere tilsyn sker som led i implementeringen af arbejdsmiljøaftalen om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping. Aftalen blev indgået den 30. marts 2023.

Arbejdstilsynet udtager som hidtil virksomheder til tilsyn ud fra en risikovurdering og på baggrund af konkrete anledninger f.eks. ulykker eller klager over arbejdsmiljøet. Derudover udtages en mindre andel virksomheder tilfældigt via stikprøver.

 

Henter PDF