Gå til hovedindholdet

Er din arbejdsskade skyld i, at du ikke længere kan arbejde?

Uddannelsesgodtgørelsesordningen er lige trådt i kraft, og den giver personer, der er kommet til skade på deres arbejde bedre muligheder for at få et nyt job, hvis de på grund af en arbejdsskade ikke længere kan varetage et job indenfor deres nuværende fagområde.

En arbejdsskade kan have stor indvirkning på ens arbejdsliv og er måske endda skyld i, at det ikke længere er muligt at bibeholde et job inden for ens vante fag. Et nyt initiativ om uddannelsesgodtgørelse skal sikre, at tilskadekomne fremover kan blive omskolet til et nyt fagområde, mens de får en godtgørelse på 83 pct. af deres tidligere årsløn, hvilket sikrer deres økonomiske grundlag.

Som følge af arbejdsskadeaftalen fra 2022 blev der etableret en uddannelsesgodtgørelse, som træder i kraft 1. juli 2024. Tilskadekomne kan dog blive visiteret til ordningen allerede fra 1. januar 2024. Uddannelsesgodtgørelsen har til formål at give tilskadekomne, der ikke længere kan varetage et arbejde inden for deres hidtidige fag på grund af skaden, mulighed for at få omskoling til andre fagområder og jobs, så den tilskadekomne kan blive på arbejdsmarkedet.

Der er flere krav, der skal være opfyldt for at være berettiget til uddannelsesgodtgørelsen. Blandt andet skal den tilskadekomne have en forventet méngrad på mindst 10 pct. og være uden for beskæftigelse.

For at læse mere om forløbet, og hvilke krav der skal være opfyldt for at være berettiget til uddannelsesgodtgørelse, følg linket https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Arbejdsskader/uddannelse-efter-arbejdsskade

Henter PDF