Gå til hovedindholdet

Færre typer af reaktioner ved tilsyn

Fra 1. februar træder et forenklet reaktionslandskab i kraft, og virksomheder vil fremover opleve færre reaktionstyper ved tilsyn end tidligere.

Som en del af arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 forenkler Arbejdstilsynet nu antallet af reaktioner, som kan gives ved tilsyn, så der fremover vil være 7 reaktionstyper fremfor 11. Samtidig afskaffes tilsynsformen bindende forhåndsbesked og gebyrbelagt skærpet tilsyn, mens reaktionstypen afgørelse uden handlepligt skifter navn til påtale.

Overblik over de ændringer der sker, når Arbejdstilsynet går fra 11 til 7 reaktionstyper fra 1. februar 2024.

Kompetencepåbud bortfalder

Som en del af det ændrede reaktionslandskab bortfalder kompetencepåbuddet fra den 1. februar 2024.

Der vil dog stadig være krav  til, at virksomheder skal bruge en ekstern autoriseret rådgivningsvirksomhed ved påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Reglerne om dette fremgår af  en ny bekendtgørelse om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som træder i kraft den 1. februar 2024.

Entydig reaktion ved overtrædelser, hvor virksomheder skal handle straks

I dag bruger Arbejdstilsynet reaktionstyperne forbud, strakspåbud med betydelig fare og strakspåbud uden betydelig fare, når der sker overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, og virksomheden påbydes at bringe forholdene i orden straks.

Med virkning fra den 1. februar 2024 vil Arbejdstilsynets afgørelser i alle disse situationer blive betegnet som strakspåbud. Denne forenkling medfører ikke ændringer i forhold til beskyttelsesniveau eller den pligt virksomheder har til at bringe forholdene i orden.

Henter PDF