Gå til hovedindholdet

Samarbejde om sikkerhed på byggepladsen – også på tysk, polsk og engelsk

På byggepladser er samarbejdet om sikkerhed og sundhed vigtigt. Men det er ikke alle, der kender de danske regler for organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Derfor sætter Arbejdstilsynet nu fokus på samarbejdet om sikkerhed og sundhed på landets største byggepladser som led i indsatsen mod social dumping. Det sker med materialer på fire sprog.

Tegneserie der viser en mand der opdager et knækket trin på en stige, siger det til sin arbejdsleder. Arbejdslederen tager sagen op med ledelsen og får fikset problemet.

På en byggeplads er det vigtigt, at alle samarbejder om sikkerheds- og sundhedsarbejdet. På den måde kan både eksisterende arbejdsmiljøproblemer løses, og nye problemer kan forebygges. Det forudsætter, at alle på byggepladserne kender de danske regler om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret. Derfor har Arbejdstilsynet udviklet nye materialer, der blandt andet sætter fokus på, hvordan virksomhederne kan inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet med sikkerhed og sundhed.

En arbejdsmiljøorganisation (AMO) er virksomhedernes interne organisering af samarbejdet om arbejdsmiljøet mellem arbejdsgiver, arbejdsledere og øvrige ansatte i virksomheden og på byggepladsen. AMO skaber altså rammen om den løbende dialog om arbejdsmiljøet i virksomheden.

En virksomhed er forpligtet til at oprette en AMO på bygge- og anlægspladser, når der er mindst fem ansatte og indlejede, som arbejder der i mindst 14 dage.

Som led i indsatsen mod social dumping har Arbejdstilsynets tilsynsførende fokus på den forebyggende arbejdsmiljøindsats på store infrastruktur- og byggeprojekter i hele landet. I de kommende måneder tager de tilsynsførende nu plakater og faktaark om AMO med ud på byggepladserne for at sætte fokus på det gode samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladserne. Materialet er målrettet bygherrer, entreprenører samt udenlandske virksomheder og ansatte. Det indeholder centrale regler om AMO og gode idéer til at styrke hverdagens arbejdsmiljøarbejde på byggepladserne. Al materiale findes på både dansk, engelsk, polsk og tysk.

Materialet er relevant for hele bygge- og anlægsbranchen.

Det kan findes og downloades her

Baggrunden for indsatsen er en erfaringsopsamling om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på store og mellemstore bygge- og anlægsprojekter, som Beskæftigelsesministeriet og Transportministeriet offentliggjorde i 2020.

Henter PDF