G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynet sætter fokus på sikkerhed i landbrug og skovbrug i 2024

Bedre planlægning og opmærksomhed på at tænke sikkerhed ind i alle arbejdsopgaver. Det er omdrejningspunktet for en ny indsats fra Arbejdstilsynet, der skal forebygge ulykker.

Gaffeltruck bliver brugt i landbruget til at flytte halm og hø.

Nye værktøjer til at styrke sikkerheden er et af de greb, der skal bidrage til at rykke ulykkesstatistikken i den rigtige retning i en af de brancher med flest ulykker. I 2024 lancerer Arbejdstilsynet en indsats, der sætter fokus på at forebygge ulykker og styrke sikkerhedskulturen i landbrug og skovbrug.

”Mange landmænd er erfarne ledere, som med lidt bedre tilrettelæggelse af arbejdet kan forebygge de alvorlige ulykker. Der bør være en plan, hvor sikkerhed er tænkt ind i alle opgaver på gården, og hvor de medarbejdere, der skal udføre arbejdet, er oplært og instrueret i opgaven”, siger tilsynsførende Karsten Zacho, der har 15 års erfaring med at undersøge ulykker og føre tilsyn med sikkerhed i landbruget.

Alle ulykker kan forebygges

Arbejdstilsynet har særligt fokus på 5 af de mest udbredte risikofaktorer i landbruget. Det drejer sig om håndtering af kvæg, svovlbrinte i forbindelse med gylle, brug og vedligeholdelse af maskiner, stakning og stabling af store emner, fx halmballer, samt fald fra højden.

”Fælles for de 5 risikofaktorer er, at de kan forebygges. Men landmanden skal gå forrest som leder og vise, at sikkerhed skal prioriteres, også når der er travlt, siger Karsten Zacho.

Ulykker med dyr er en af de mest udbredte ulykkestyper i landbruget. Håndtering af kvæg udgør 15 procent af alle ulykker inden for landbrug og skovbrug og 40 procent af ulykkerne inden for husdyravl. Et af de steder, hvor det oftest går galt, er ved nærkontakt med dyrene, eksempelvis når en kalv skal fjernes fra koen.

”Risikoen for ulykker kan minimeres eller helt fjernes, dels ved at indrette stalden, så der er færrest mulige situationer med nærkontakt, og dels ved at kunne læse dyrene og tilpasse sin egen adfærd i forhold til deres reaktioner,” siger Karsten Zacho.

Fra 2017-22 skete der 33 dødsulykker inden for landbrug og skovbrug. Ulykker sker typisk i forbindelse med håndtering af kvæg og arbejdet med store maskiner.

Om indsatsen

Helhedsindsatsen om arbejdsulykker i landbrug og skovbrug omfatter:

  • En fokusering af tilsynsindsatsen rettet mod de mest alvorlige ulykkesrisici
  • Kommunikationsindsatser om forebyggelse af ulykker
  • Netværksaktiviteter i samarbejde med branchens egne aktører
  • Analyse og vidensopsamling om årsager til ulykker i branchen

Helhedsindsatsen i landbrug og skovbrug er en del af handlingsplanen mod arbejdsulykker fra juni 2023.

Læs mere

Sikkerhed i landbruget

Henter PDF