Gå til hovedindholdet

Arbejdsgiver skal udlevere oplysninger fra asbestprotokoller til de ansatte

Som arbejdsgiver skal du fra 1. juli 2024 udlevere oplysninger til dine ansatte om, hvad der er registreret om dem i asbestprotokoller. Den ansatte skal have oplysningerne senest ved ansættelsesforholdets ophør.

Fra 1. juli træder nye regler i kraft om, at ansatte skal have udleveret de oplysninger, der for egen person er registreret om dem i en asbestprotokol.

Du skal derfor som arbejdsgiver fortsat registrere oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde i en asbestprotokol. Ligesom du skal også i en asbestprotokol skal registrere oplysninger om enhver ansat, der ikke har udført asbestarbejde, men som formodes at være blevet udsat for asbeststøv ved udførelse af andet arbejde.

Oplysningerne skal udleveres til den ansatte. Det kan du gøre ved at sende oplysningerne digitalt til e-boks, via mit.dk eller på mail. Du kan også udlevere en fysisk kopi af asbestprotokollen direkte til den ansatte. Oplysningerne skal udleveres til den ansatte senest ved ansættelsesforholdets ophør.

Reglerne fremgår af den nye bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet. Det er et resultat af en politisk aftale fra maj 2022 om initiativer på asbestområdet.

Læs mere

Asbest i arbejdsmiljøet - Bekendtgørelse 744 - 2024

Asbestprotokoller

Sidst revideret: 2. juli 2024

Henter PDF