G� til hovedindholdet

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark.

Rådet har til opgave at medvirke til at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark. For at løse sin opgave samarbejder rådet med en lang række aktører i det øvrige arbejdsmiljøsystem såsom Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø og myndigheder.

På den måde deltager rådet aktivt i at samle, tilrettelægge og gennemføre arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

Gå til Arbejdsmiljørådets hjemmeside

Henter PDF