G� til hovedindholdet

Aktører på arbejdsmiljøområdet

Aktørerne på arbejdsmiljøområdet har hver deres rolle i forhold til fx at overvåge, regulere, forske eller formidle viden inden for området. Herunder er en oversigt over nogle af de forskellige aktører listet alfabetisk.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en neutral myndighed, der afgør, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Det er også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der beslutter, hvor stor en eventuel erstatning skal være.

Mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings

Arbejdsmedicinske klinikker

De arbejdsmedicinske klinikker er specialiserede afdelinger på sygehusene, som undersøger om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme.

Mere om Arbejdsmedicinske klinikker

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden giver støtte og uddeler midler til arbejdsmiljøforskning i Danmark inden for nogle prioriterede temaer.

Mere om Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet er et uafhængigt klagenævn, som behandler klager over Arbejdstilsynets afgørelser.

Mere om Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i Danmark.

Mere om Arbejdsmiljørådet

Autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Arbejdstilsynet har givet en række arbejdsmiljørådgivere autorisation til at rådgive i arbejdsmiljøspørgsmål.

Find autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Beskæftigelsesministeriet 

Beskæftigelsesministeriet er den øverste administrative myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Beskæftigelsesministeriet 

Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø

De 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Branchefællesskaberne kortlægger branchernes arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.

Mere om Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur er EU-landenes fælles informationscenter for arbejdsmiljø. Agenturets formål er at fremme sikre, sunde og produktive arbejdspladser i Europa ved at indsamle og udvikle viden og værktøj om arbejdsmiljø.

Mere om Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet.

Mere om Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Henter PDF