Gå til hovedindholdet

Aktører på arbejdsmiljøområdet

Aktørerne på arbejdsmiljøområdet har hver deres rolle i forhold til fx at overvåge, regulere, forske eller formidle viden inden for området. Herunder er en oversigt over nogle af de forskellige aktører listet alfabetisk:

  • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

    Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en neutral myndighed, der afgør, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Det er også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der beslutter, hvor stor en eventuel erstatning skal være.

    Arbejdsmarkedets Erhvervssikring