Gebyr for autorisationen

Arbejdstilsynet har fastsat et gebyr for autorisationen, der dækker Arbejdstilsynets udgifter til behandlingen af autorisationssagen.

Minimumsgebyret for autorisation af en rådgivningsvirksomhed på et område er 47.000 kr. inkl. én kontrol i autorisationsperioden. Hvis der søges om autorisation på flere områder, stiger gebyret med 3.500 kr. for hvert yderligere arbejdsmiljøområde. Det vil sige, at gebyret for autorisation er:

  • Et område: 47.000 kr.
  • To områder: 50.500 kr. 
  • Tre områder: 54.000 kr. 
  • Fire områder: 57.500 kr. 
  • Fem (alle) områder: 61.000 kr.

Halvdelen af gebyret, skal betales i forbindelse med Arbejdstilsynets svar på ansøgningen. Gebyret skal betales uanset, om ansøgeren opnår autorisation eller ej.

Den anden halvdel af gebyret skal betales, når kontrollen er afsluttet.

For sen betaling af gebyr

Hvis gebyret bliver betalt for sent, bliver der pålagt renter på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned