Gå til hovedindholdet

Gebyr for autorisationen

Arbejdstilsynets gebyr for autorisationen afhænger af, om rådgivningsvirksomheden er autoriseret på 2013-ordningen eller den nye 2020-ordning.

Gebyr for autorisation på 2013-ordningen

Minimumsgebyret for autorisation af en rådgivningsvirksomhed på et område er 47.000 kr. inkl. én kontrol i autorisationsperioden. Hvis der søges om autorisation på flere områder, stiger gebyret med 3.500 kr. for hvert yderligere arbejdsmiljøområde. Det vil sige, at gebyret for autorisation er:

 • Et område: 47.000 kr.
 • To områder: 50.500 kr. 
 • Tre områder: 54.000 kr. 
 • Fire områder: 57.500 kr. 
 • Fem (alle) områder: 61.000 kr.

Halvdelen af gebyret, skal betales i forbindelse med Arbejdstilsynets svar på ansøgningen. Gebyret skal betales uanset, om ansøgeren opnår autorisation eller ej.

Den anden halvdel af gebyret skal betales, når kontrollen er afsluttet.

Gebyr for autorisation på 2020-ordningen

Størrelsen på gebyret for behandling af ansøgning om autorisation afhænger af, hvor mange områder rådgivningsvirksomheden er autoriseret inden for. Gebyret er følgende:

 • Et område: 11.100 kr.
 • To områder: 14.200 kr.
 • Tre områder: 17.400 kr.
 • Fire områder: 20.500 kr.
 • Fem områder: 23.700 kr.

Gebyret skal betales i forbindelse med Arbejdstilsynets svar på ansøgningen. Gebyret skal betales uanset, om ansøgeren opnår autorisation eller ej.

Herudover skal rådgivningsvirksomheden betale et årligt gebyr, der dækker Arbejdstilsynets omkostninger ved kontrol af autorisationen og vurdering af ændringer i autorisationen samt øvrig administration af autorisationsordningen. Størrelsen på det årlige gebyr afhænger af, hvor mange områder rådgivningsvirksomheden er autoriseret inden for. Gebyret er følgende:

 • Et område: 8.600 kr.
 • To områder: 9.000 kr.
 • Tre områder: 9.400 kr.
 • Fire områder: 9.900 kr.
 • Fem områder: 10.300 kr.

Rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr første gang året efter autorisationen er givet.Henter PDF