G� til hovedindholdet

Gebyr for autorisationen

Autoriserede rådgivningsvirksomheder skal betale gebyr for behandling af ansøgning om autorisation samt betale et årligt gebyr, der dækker Arbejdstilsynets øvrige udgifter administrationen af ordningen, herunder bl.a. kontrol.

Gebyr for autorisation som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Størrelsen på gebyret for behandling af ansøgning om autorisation afhænger af, hvor mange områder rådgivningsvirksomheden er autoriseret inden for. Gebyret er følgende:

  • Et område: 11.100 kr.
  • To områder: 14.200 kr.
  • Tre områder: 17.400 kr.
  • Fire områder: 20.500 kr.
  • Fem områder: 23.700 kr.

Gebyret skal betales i forbindelse med Arbejdstilsynets svar på ansøgningen. Gebyret skal betales uanset, om ansøgeren opnår autorisation eller ej.

Herudover skal rådgivningsvirksomheden betale et årligt gebyr, der dækker Arbejdstilsynets omkostninger ved kontrol af autorisationen og vurdering af ændringer i autorisationen samt øvrig administration af autorisationsordningen. Størrelsen på det årlige gebyr afhænger af, hvor mange områder rådgivningsvirksomheden er autoriseret inden for. Gebyret er følgende:

  • Et område: 8.600 kr.
  • To områder: 9.000 kr.
  • Tre områder: 9.400 kr.
  • Fire områder: 9.900 kr.
  • Fem områder: 10.300 kr.

Rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr første gang året efter autorisationen er givet.

Henter PDF