G� til hovedindholdet

Autorisation af rådgivningsvirksomheder

En virksomhed, der ønsker at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, skal indsende en ansøgning til Arbejdstilsynet. Autorisationen kan kun udstedes til virksomheder (med gyldigt CVR).

Kontrol

Arbejdstilsynet kontrollerer løbende, hvordan I udfører jeres autoriserede rådgivningsopgaver. Resultatet af kontrollen offentliggøres på hjemmesiden.

Læs mere om Arbejdstilsynet kontrol af, hvordan I udfører jeres autoriserede rådgivningsopgaver.

Arbejdstilsynet kontrol med autorisationen

Gebyr

Arbejdstilsynet har fastsat et gebyr for autorisationen. Gebyret dækker Arbejdstilsynets udgifter til behandlingen af autorisationssagen.

Gebyr for autorisation

Krav som skal opfyldes

Der gælder en række krav, som skal opfyldes for at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed.

Læs mere om forudsætningerne for, at en virksomhed kan blive autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Krav som skal opfyldes for at opnå autorisation

Krav til dokumentation

Der er forskellige krav til, hvordan I skal dokumentere jeres rådgivning, hvis den har baggrund i et kompetencepåbud.

Krav til dokumentation for rådgivningen

Bliv autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Læs vejledningen om, hvad I skal oplyse, når I ansøger om autorisation. 

Sådan søger I om at blive autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Spørgsmål og svar om autorisation af rådgivningsvirksomheder

Henter PDF