Autorisation af rådgivningsvirksomheder

En virksomhed, der ønsker at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, skal indsende en ansøgning til Arbejdstilsynet. Autorisationen udstedes for fire år ad gangen og kan kun udstedes til virksomheder (med gyldigt CVR).

Læs mere om forudsætningerne for, at en virksomhed kan blive autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet

Læs vejledningen om, hvad I skal oplyse, når I ansøger om autorisation.

Der er forskellige krav til, hvordan I skal dokumentere jeres rådgivning, hvis den har baggrund i et rådgivningspåbud

Arbejdstilsynet har fastsat et gebyr for autorisationen. Gebyret dækker Arbejdstilsynets udgifter til behandlingen af autorisationssagen.

Læs mere om Arbejdstilsynet kontrol af, hvordan I udfører jeres autoriserede rådgivningsopgaver. 

Relaterede spørgsmål og svar

Nej. En rådgivningsvirksomhed må ikke rådgive indenfor samme juridiske enhed. Det er fx i de tilfælde, hvor rådgivningsvirksomhed og den virksomhed, der har modtaget påbuddet, hører under samme juridiske enhed.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Hvis I er blevet autoriseret som rådgivningsvirksomhed før 2013, skal du indsende eksamensbeviset igen. Kravene til uddannelse blev ændret i den bekendtgørelse, der trådte i kraft i 2013.

Link til bekendtgørelsen

Du behøver ikke sende dit eksamensbevis ind igen, hvis jeres virksomhed blev autoriseret efter, at den nye bekendtgørelse trådte i kraft i 2013. Når du søger igen, skal du dog gøre opmærksom på, at du tidligere har sendt eksamensbeviset ind til os.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, vi autoriserer virksomheder og ikke enkeltpersoner. En enkeltmandsvirksomhed kan dog godt blive autoriseret, hvis virksomheden har et gyldigt CVR-nummer.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, det gør vi ikke. Vi godkender kun nye rådgivere, hvis der opstår en situation, der har betydning for virksomhedens autorisation. For eksempel hvis en af jeres autoriserede rådgivere stopper. Så kan I kontakte os for at få godkendt en ny rådgiver inden for samme område.

Som en del af midtvejskontrollen vurderer vi erfaringen for de rådgivere, der har været involveret i de opgaver, vi har udtaget til kontrol.

Her kan du læse mere om vores kontrol med autorisationer.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

I søger om at blive autoriseret rådgivningsvirksomhed ved at sende et ansøgningsskema til os. Det kan I gøre på to måder:

 • Søg om autorisation via hjemmesiden.
 • Hent og send det udfyldte ansøgningsskema til at@at.dk, att.: Metoder og virkemidler.

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fordi vi bruger kontrollisterne til at udvælge opgaver til kontrollen. Listerne er en vigtig del af kontrollen, og vi har ikke mulighed for at trække kontrollisterne selv.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Prisen for at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed afhænger af, hvor mange områder I vil autoriseres inden for.

Minimumsgebyret for at blive autoriseret på et område er 41.000 kr. inklusiv 1 kontrol i autorisationsperioden. Herefter stiger gebyret med 3.000 kr. pr. område, som I vil autoriseres på.

Her kan I se priserne for antal områder:

 • 1 område: 41.000 kr.
 • 2 områder: 44.000 kr.
 • 3 områder: 47.000 kr.
 • 4 områder: 50.000 kr. 
 • 5 (alle) områder: 53.000 kr.

Når I modtager vores svar på ansøgningen, skal I betale halvdelen af minimumsgebyret uanset, om I får en autorisation eller ej.

Hvis vi godkender jeres ansøgning, skal I betale den anden halvdel af gebyret, når kontrollen er slut.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det tager ca. 2 måneder at behandle en ansøgning/genansøgning om autorisation. Sagsbehandlingstiden kan blive længere, hvis vi får brug for flere oplysninger.

Vi anbefaler, at I bruger ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Det gør sagsbehandlingstiden kortere.

Søg om autorisation via hjemmesiden.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Vi vurderer rådgivernes erfaring ud fra eksemplerne i de CV’er, I sender til os. Vi ser både på opgaver, rådgiverne har løst inden for det specifikke område og for arbejdsmiljø generelt.

Læs om kravene for at opnå en autorisation.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Som virksomhed kan I blive autoriseret på disse områder:

 • Det fysiske område.
 • Det biologiske område.
 • Det kemiske område.
 • Det ergonomiske område. 
 • Det psykosociale område.

Find oversigterne over arbejdsmiljørådgivere på de forskellige områder

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14