G� til hovedindholdet

Krav som skal opfyldes for at opnå autorisation

Der gælder en række krav, som skal opfyldes for at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed.

Hvis jeres virksomhed ønsker at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt. En autoriseret rådgivningsvirksomhed skal:

  • Kunne understøtte efterkommelsen af kompetencepåbud
  • Sikre at rådgivningen har et helhedsorienteret og forebyggende sigte

Rådgivningen af den virksomhed, som har fået et påbud, skal bl.a. støtte virksomhedens eget arbejdsmiljøarbejde og have et helhedsorienteret og forebyggende sigte. På det grundlag skal virksomheden selv kunne forebygge sine arbejdsmiljøproblemer, når rådgivningsprocessen er afsluttet. Det kan fx ske ved, at virksomheden bliver i stand til at bruge arbejdspladsvurderingen (APV) og arbejdsmiljøorganisationen aktivt.

Ud over de nævnte forudsætninger er der nogle kompetencekrav, som skal opfyldes:

  • Krav om uddannelse
  • Krav om erfaring

Krav om uddannelse og erfaring

En autoriseret rådgivningsvirksomhed, og eventuelle eksterne samarbejdspartnere, skal have rådgivere inden for hvert område, som autorisationen omfatter. Den enkelte rådgiver skal have gennemført en relevant uddannelse af mindst tre års varighed eller have opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer. Uddannelseskravet anses også for opfyldt, hvis rådgiveren har ydet arbejdsmiljørådgivning i en bedriftssundhedstjeneste i mindst tre år efter 1. januar 1998.

Den enkelte rådgiver skal endvidere have opnået mindst to års erfaring med rådgivning af virksomheder i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer. Denne erfaring skal være opnået inden for de seneste fem år og omfatte: 

  • Arbejdsmiljøfaglig rådgivning, det vil sige erfaring med at udføre konkret rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomheders arbejdsmiljø inden for det ansøgte område
  • Rådgivning om at styrke, systematisere og effektivisere virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, fx arbejde med arbejdspladsvurdering (APV) eller arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Arbejdstilsynet bemærker, at der ved både uddannelses- og erfaringskravet vil blive foretaget en konkret vurdering i den enkelte sag.

Alle rådgivere der udfører autoriseret rådgivning, skal opfylde ovenstående krav. Det bemærkes, at det er virksomheden, som bliver autoriseret - og ikke de enkelte rådgivere.

Hvis der sker ændringer med betydning for autorisationen (fx at den person, der opfylder kravene stopper i virksomheden), skal det derfor også meddeles Arbejdstilsynet.

Henter PDF