Gå til hovedindholdet

Krav som skal opfyldes for at opnå autorisation

Der gælder en række krav, som en virksomhed skal opfylde for at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.

Hvis jeres virksomhed ønsker at blive autoriseret som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, er der nogle kompetencekrav, som skal være opfyldt.  Der stilles både krav til uddannelse og erfaring.

Den enkelte rådgiver, som den virksomhed, der ønsker autorisation, råder over, skal have gennemført en relevant uddannelse af mindst tre års varighed eller have opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer. Uddannelseskravet anses også for opfyldt, hvis rådgiveren har ydet arbejdsmiljørådgivning i en bedriftssundhedstjeneste i mindst tre år efter 1. januar 1998.

Den enkelte rådgiver skal endvidere have opnået mindst to års erfaring med rådgivning af virksomheder i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer. Denne erfaring skal være opnået inden for de seneste fem år og omfatte: 

  • Arbejdsmiljøfaglig rådgivning, det vil sige erfaring med at udføre konkret rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomheders arbejdsmiljø inden for det ansøgte område
  • Rådgivning om at styrke, systematisere og effektivisere virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, fx arbejde med arbejdspladsvurdering (APV) eller arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Arbejdstilsynet foretager en konkret vurdering af, om den enkelte rådgiver opfylde både uddannelses- og erfaringskravet.. Alle rådgivere der udfører autoriseret rådgivning, skal opfylde ovenstående krav. Det gælder i øvrigt, at det er virksomheden, som bliver autoriseret - og ikke de enkelte rådgivere.

Hvis der sker ændringer med betydning for autorisationen, eksempelvis, at en rådgiver forlader virksomheden, , skal virksomheden derfor også give besked til Arbejdstilsynet.

Henter PDF