Generelt for tilsyn

Kvalitetsprocedurer - generelt for tilsyn (G)

G-001: Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig inkl. bilag (tilsyn med virksomheder i branchegruppe 97000) og procesdiagram    

Koordination og udvælgelse af virksomheder til tilsyn

 
G-102: Udvælgelse af virksomheder til tilsyn ud fra anmeldte erhvervssygdomme (senest revideret 10. marts 2016)  

Arbejdstilsynets reaktioner

 
G-201: Reaktioner til virksomheden (senest revideret 1. januar 2016)  

G-202: Afgørelser (senest revideret 1. juli 2019)

 

G-203: Høring (senest revideret 16. marts 2013)

 

G-204: Strakspåbud ved grove overtrædelser (senest revideret 22. august 2012)

Tjekskema ved grov overtrædelse

G-205: Administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser (senest revideret september 2019)

 

G-206: Indhentning af oplysninger om bygherre og hovedentreprenør

 

G-207: Anvendelse af forbud og strakspåbud (Senest revideret juli 2019).

 

G-208: Anvendelsesområdet og særlige forhold vedrørende afgørelse uden handlepligt

Flowchart om anvendelse mv. om AUH

 

G-209: Besøgsrapport i Vivi  

 

Områder uden for arbejdsmiljøloven

 

G-302: Indberetning af mulige overtrædelser til andre myndigheder (senest revideret 18. juni 2020)

 

G-303: Håndtering af årsplaner og redegørelser fra branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Bilag 1 - Formål med årsplanen

Bilag 2 - Formål med redegørelsen 

 

Arbejdsmiljøfaglige hjælperedskaber 

 

G-401: Spørgeguider om psykisk arbejdsmiljø

 

Brugen af spørgeguider ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Risikofaktorrettede spørgeguides

 

G-403: Spørgeguide til tilsyn med ulykkesfarer (senest opdateret 1. januar 2016)

 

Dialogværktøj