Gå til hovedindholdet

Behandling af personoplysninger i IMI

Arbejdstilsynet benytter Informationssystemet for det indre marked (IMI) i forbindelse med anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer, og kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet.

Formålet

Når Arbejdstilsynet behandler personoplysninger i Informationssystemet for det indre marked (IMI), er det med henblik på at kunne håndtere dine oplysninger i forbindelse med administration af et myndighedssamarbejde om sager vedrørende udøvelse af fri bevægelighed i det indre marked i EU.

Arbejdstilsynet benytter Informationssystemet for det indre marked (IMI) i forbindelse med:

 • Anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer, og
 • kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet.
Anerkendelse af udenlandske arbejdstageres kvalifikationer

Formål

Arbejdstilsynet behandler personoplysninger til det formål at sikre, at en person, der vil have anerkendelse for arbejdsrelateret kvalifikationer erhvervet i udlandet, kan dokumentere at vedkommendes udenlandske kvalifikationer svarer til dem, man ville opnå ved at gennemføre den relevante erhvervsfaglige uddannelse i Danmark.

Arbejdstilsynet behandler ligeledes oplysningerne til det formål at afklare, hvorvidt et konkret certifikat er gyldigt.

Retsgrundlag

Behandlingen finder sted med hjemmel i følgende:

 • Artikel 8, artikel 50, stk. 1, 2 og 3, og artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet) jf.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF artikel 13.
 • Artikel 6 stk. 1, litra c, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen.

Beskrivelse af personoplysninger, herunder kategori af oplysninger

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Evt. telefon
 • Evt. mailadresse
 • Fødselsdato
 • Fødested (eller by)
 • Nationalitet
 • Evt. uddannelse og uddannelses niveau/karakter
 • Evt. oplysninger om hvor (geografisk) ansøgeren har uddannet sig
 • Evt. erhvervserfaring
 • Evt. oplysninger om ansættelsessteder

Følsomme personoplysninger

 • Ingen

Oplysninger om strafbare forhold

 • Evt. dokumentforfalskning

Øvrige systemer

GetOrganized

Kontrol af udenlandske virksomheders reelle etablering i hjemlandet

Formål

Arbejdstilsynet behandler (person)oplysninger til det formål, at afdække om de udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, er reelt etableret i hjemlandet, for herved at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet i Danmark.

Retsgrundlag

Behandlingen finder sted med hjemmel i følgende:

 • Direktivet om udstationering af arbejdstagere som et led i udveksling af tjenesteydelser (udstationeringsdirektivet) er blevet implementeret i lov om udstationering af lønmodtagere mv. Arbejdstilsynets opgave med kontrol af reel etablering er hjemlet i bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering §§ 2, 4, 5. jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF artikel 13.
 • Artikel 6 stk. 1, litra c, og artikel 10 i databeskyttelsesforordningen.

Beskrivelse af personoplysninger, herunder kategori af oplysninger

Som udgangspunkt behandles der oplysninger om virksomheder. I enkelte tilfælde behandles der oplysninger om enkeltmandsvirksomheder, hvorfor oplysningerne i disse tilfælde bliver at sidestille med personoplysninger. 

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Nationalitet
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefon nummer
 • Arbejdsområde/branche
 • Fastansættelse eller midlertidig ansættelse
 • Indberettet skat/moms i hjemlandet

Følsomme personoplysninger

 • Ingen

Oplysninger om strafbare forhold

 • Ingen

Øvrige systemer

RUT / (VIRK)

Postkassen IMI

ATIS

Opbevaring af personoplysninger

I forhold til de oplysninger, der behandles i IMI, er det EU-Kommissionen, der sørger for drift af systemet mv. Personoplysninger, der behandles i IMI, blokeres normalt 6 måneder, efter proceduren for administrativt samarbejde er formelt afsluttet i systemet. Alle personoplysninger slettes automatisk 3 år efter den formelle afslutning af proceduren. Det er desuden muligt i konkrete tilfælde at slette personoplysninger i IMI inden opbevaringsperiodens udløb.

Modtagere

Det kan være, at Arbejdstilsynet videregiver dine personoplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan fx være til andre europæiske offentlige myndigheder, som skal bidrage til sagens oplysning.  Når dine personoplysninger videregives til andre offentlige myndigheder sker det i IMI.

Dine rettigheder som registreret

Du har en række rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig. Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om at få rettet oplysninger, som fx er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Sletning – du har i særlige tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Vejledning om de registreredes rettigheder - Datatilsynet - pdf

Her kan du klage

Du har ret til at indgive en klage til Arbejdstilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger:

datatilsynet.dk

Kontakt Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling heraf, er du altid velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33
2100 København Ø
CVR-nr.: 21 48 18 15

70 12 12 88

Kontakt data-beskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Tlf.: 72 20 50 00

Ved brev:

Holmens Kanal 20
1060 København
att. "databeskyttelsesrådgiver"

Henter PDF