Gå til hovedindholdet

Tilladelse til arbejde med tændkilder i områder, der normalt er klassificerede

Tabel med eksempel på hvordan en tilladelse kan se ud.

Tilladelse til arbejde med tændkilder i områder, der normalt er klassificerede
1 Arbejdssted

 

 

2 Arbejdsopgave (f.eks påsvejsning af rør)

 

 

3 Arbejdets art
 • svejsning
 • afskæring
 • optøning
 • skæring
 • lodning
 • .......................
4 Sikkerhedsforanstaltninger inden arbejdets påbegyndelse
 • Fjernelse af flytbare brændbare genstande og stoffer, også støvaflejringer, i en omkreds af .......... m og - om nødvendigt - også i tilstødende lokaler
 • Afdækning af ikke-flytbare genstande, f.eks træbjælker, trævægge og -gulve, kunststofdele mv. med beskyttende materialer
 • Tætning af bygningsåbninger, fuger og sprækker, samt øvrige åbninger, f.eks. gitterriste, med ikke-brændbare stoffer
 • Fjernelse af beklædninger og isoleringer
 • Eliminering af eksplosionsfare i beholdere og rørledninger, evt. intertisering
 • Lukning af åbninger på rørledere, beholdere, armaturer osv.
 • Udsættelse af brandvagt med fyldte vandspande, brandslukkere eller med tilsluttet vandslange (i tilfælde med støv kun forstøvning)
5 Brandvagt
 • under arbejdet
  • Navn: .........................
 • efter arbejdets afslutning
  • Navn: .........................
  • Varighed: ............ tim.
6 Alarmering

Placering af nærmeste

 • brandalarm: ...........................
 • telefon: .................................

Brandvæsen telefon nr.: ....................

7 Slukningsmateriel, -middel
 • brandslukker(e) med
  • vand
  • CO2
  • pulver
 • fyldte vandspande
 • tilsluttet vandslange
8 Tilladelse De anførte sikkerhedsforanstaltninger skal gennemføres. Lovbestemmelserne vedrørende forebyggelse af ulykker og forsikringsselskabernes sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

....................................

Dato

.............................................................

Underskrift (driftslederen eller dennes befuldmægtige)

...........................................................

Underskrift (den ansvarlige for arbejdsopgavens udførelse)

Henter PDF