Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Udvalgte diagrammer

Bilag 1 til AT-vejledning om bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr.

Relevante diagrammer fra bilag 1 i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Diagram 1 – Beholdere omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, litra a), første led i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr

Diagram 1 – Beholdere omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, litra a), første led.

Som en undtagelse skal beholdere, der er beregnet til ubestandige gasser, og som efter ovenstående diagram ellers falder ind under kategori I eller II, klassificeres i kategori III.

Diagram 2 – Beholdere omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, litra a), andet led i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr

Diagram 2 – Beholdere omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, litra a), andet led.

Som en undtagelse skal bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater mindst klassificeres i kategori III.

Diagram 5 – Trykbærende udstyr omhandlet i artikel 3, stk. 1.2 i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr

Diagram 5 – Trykbærende udstyr omhandlet i artikel 3, stk. 1.2.

Som en undtagelse skal trykkogere underkastes en konstruktionskontrol efter en procedure, som mindst svarer til et af modulerne i kategori III.

Diagram 6 - Rørsystemer omhandlet i artikel 3, stk. 1.3, litra a), første led i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr

Diagram 6 – Rørsystemer omhandlet i artikel 3, stk. 1.3, litra a), første led.

Som en undtagelse skal rørsystemer, der er beregnet til ubestandige gasser, og som efter ovenstående diagram ellers falder ind under kategori I eller II, klassificeres i kategori III.

Diagram 7 – Rørsystemer omhandlet i artikel 3, stk. 1.3, litra a), andet led i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr

Diagram 7 – Rørsystemer omhandlet i artikel 3, stk. 1.3, litra a), andet led.

Som en undtagelse skal rørsystemer, som indeholder fluida med en temperatur på over 350 °C, og som efter diagram 7 ellers falder ind under kategori II, klassificeres i kategori III.

Indhold

Indhold

Henter PDF