G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 2 - Eksempler

Bilag 2 til AT-vejledning for bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr.

Eksempel 1

500 liter beholder der anvendes til ammoniak (NH3) på lager, tilladt maksimaltryk/beregningstryk 21 bar, indstillingstryk 16 bar.

Ammoniak (NH3) er giftig og dermed gruppe 1 fluida, derfor bruges diagram 1.

Produkttal 500 x 16 = 8.000 hvilket er > 1.000 og dermed kategori IV = kontrolklasse A-udstyr.

Eksempel 2

400 liter beholder for ammoniak (NH3) køleanlæg, tilladt maksimaltryk/beregningstryk 27 bar, indstillingstryk 24 bar.

Produkttal 400 x 24 = 9.600

Gruppe 1 fluida ≥ diagram 1. Produkttal > 1.000 og dermed kategori IV, som umiddelbart medfører kontrolklasse A-udstyr.

Særlige bestemmelser

Beholdere, som indgår i køleanlæg, og som indeholder kølemidler, der ikke angriber beholdermaterialet:

Sådanne beholdere i kontrolklasse A, hvor produkttallet ikke overstiger 10.000, henføres til kontrolklasse B.

Fordi produkttallet er under 10.000, bliver beholderen således kontrolklasse B.

Eksempel 3

100 liter kryobeholder, der indeholder flydende kvælstof (N2), beregningstryk 19 bar, indstillingstryk 19 bar.

Kvælstof (N2) er som udgangspunkt ikke giftig og defineres derfor som fluida gruppe 2, derfor bruges diagram 2.

Produkttal 100 x 19 = 1900, hvilket er < 3.000 og dermed kategori III = kontrolklasse B.

I dette tilfælde drejer det sig imidlertid om en kryobeholder (vakuumisoleret) med en kryogen væske (kogepunkt under -196 °C).

Særlige bestemmelser

Vakuumisolerede beholdere med indhold af kryogene væsker eller flydende kultveilte:

Kontrolklassen bestemmes, som om beholderen indeholder fluida i gruppe 1.

Fordi indholdet skal henføres til gruppe 1 fluida, diagram 1, og med produkttallet > 1.000, tilhører indholdet kategori IV og således kontrolklasse A.

Eksempel 4

Dampkedel med totalvolumen på 1.800 liter, tilladt maksimaltryk/beregningstryk 12 bar, indstillingstryk 8 bar.

Klassificeres efter diagram 5.

Produkttal 1.800 x 8 = 12.400 og dermed kategori IV, der medfører kontrolklasse A.

Eksempel 5

Dampkedel med rørspiral DN 32 med tilladt maksimaltryk/beregningstryk 23 bar, totalvolumen 12 liter, indstillingstryk 21 bar.

Kedlen klassificeres efter diagram 5.

Produkttal 21 x 12 = 252, der umiddelbart medfører kontrolklasse B.

Særlige bestemmelser

Dampkedler, der udelukkende består af rør med dimension højst DN 32.

Sådanne beholdere henføres til kontrolklasse C.

Fordi rørspiral er DN 32, bliver kedlen altså kontrolklasse C.

Eksempel 6

1.500 liter trykluftbeholder med tilladt maksimaltryk/beregningstryk 16 bar. Indstillingstryk 12 bar.

Klassificeres efter diagram 2, fordi der er tale om fluida gruppe 2.

Produkttal 1.500 x 12 = 18.000, der umiddelbart medfører kontrolklasse A.

Særlige bestemmelser

Trykluftbeholdere, trykekspansionsbeholdere i varmtvandsanlæg og hydroforer

Sådanne beholdere med produkttal større end 3.000 henføres til kontrolklasse B.

Fordi der er tale om en trykluftbeholder, bliver det altså kontrolklasse B.

Eksempel 7

Rørsystem for ammoniak (NH3) køleanlæg, DN 250, med tilladt maksimalt tryk/beregningstryk 24 bar, indstillingstryk 24 bar.

Klassificeres efter diagram 6, fordi der er tale om fluida gruppe 1.

Produkttal 250 x 24 ≥ 6.000 og dermed kategori III, der medfører kontrolklasse B.  

Indhold

Indhold

Henter PDF