Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Former for arbejde, hvor der kan ske undtagelser fra reglerne om daglig hvileperiode

Bilag 1 til AT-vejledning om daglig hvileperiode

Generer PDF
 1. Aktiviteter, der er kendetegnet ved afstand mellem arbejdstagerens arbejdssted og bopæl eller ved afstand mellem arbejdstagerens forskellige arbejdssteder.
 2. Vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at beskytte goder og personer, fx når der er tale om vagter, portnere eller vagtselskaber.
 3. Aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx når der er tale om
  a) modtagelse, behandling og/
  eller pleje på hospitaler eller lignende institutioner, døgninstitutioner og plejehjem samt fængsler,
  b) personale beskæftiget i havne eller lufthavne,
  c) presse, radio, fjernsyn, filmproduktion, postvæsen og telekommunikation, ambulancetjeneste, brandvæsen og civilbeskyttelse,
  d) gas-, vand- og elektricitetsforsyning, renovationsvæsen og forbrændingsanlæg,
  e) industrier, hvis arbejdsproces af tekniske grunde ikke kan afbrydes,
  f) forsknings- og udviklingsaktiviteter,
  g) landbrug, skovbrug og gartneri.
 4. Aktiviteter, hvor der opstår forudsigeligt ekstraarbejde, fx inden for
  a) landbrug, skovbrug og gartneri,
  b) turisterhverv,
  c) postvæsen.
 5. Aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen, fx rengøringsarbejde.

Henter PDF