Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Gaffeltruckcertifikat

Vejledningen viser vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre gaffeltruck.

Vejledningen handler om, hvornår man skal have gennemgået og bestået gaffeltruckuddannelsen ”Gaffeltruck B”, for at måtte føre gaffeltruck og lignende maskiner (herefter kaldet gaffeltruck), der bruges til løft af byrder på gafler, der kører langs en lodret mast.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har gennemgået og bestået gaffeltruckuddannelsen ”Gaffeltruck B”, der fører gaffeltruck som fx rækketruck, kontravægtstruck og smalgangstruck.

Reglerne gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstændige.

Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af gaffeltruck er begrænset.

De vigtigste regler om:

 1. Arbejde med gaffeltruck
 2. Krav om certifikat
 3. Undtagelser fra kravet om certifikat
 4. Krav til førerens alder og helbred
 5. Certifikater efter tidligere regler.

1. Arbejde med gaffeltruck

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde i forbindelse med transport og løft af byrder med gaffeltruck kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer,

 • at føreren er kvalificeret til at betjene gaffeltruck sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 • at føreren er instrueret og oplært i brugen af den konkrete gaffeltruck, dens sikkerhedsanordninger og de ydelsesmæssige begrænsninger, der er for at bruge trucken til en bestemt opgave.
 • at føreren har gennemgået og bestået gaffeltruckuddannelsen ”Gaffeltruck B”.

Gaffeltruckuddannelsen skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af Undervisningsministeriet.

2. Krav om certifikat

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har gennemgået og bestået gaffeltruckuddannelsen ”Gaffeltruck B”, der fører gaffeltruck, der bruges til løft og transport af byrder.

Gaffeltruck er selvkørende maskiner, der kan løfte byrder på gafler, der kører langs en lodret mast. Gaffeltruck har i modsætning til gaffelstablere ikke støtteben under byrden. Andre betegnelser er fx rækketruck, kontravægtstruck og smalgangstruck.

Reglerne om certifikat gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstændige.

Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af gaffeltruck er begrænset.

Arbejdsgiveren skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at føreren har gennemført og bestået gaffeltruckuddannelse ”Gaffeltruck B”. Det dokumenteres ved hjælp af uddannelsesbeviset (certifikatet).

”Gaffeltruck B”-certifikat giver også ret til at føre gaffelstablere.

3. Undtagelser fra kravet om certifikat

Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med gaffeltruck i situationer, hvor brugen af gaffeltruck er begrænset. Det vil sige:

 • Hvis løftehøjden rent teknisk er begrænset til højst 1 m, fx med nøglekontakt.
 • Hvis gaffeltruck afprøves efter reparation.
 • Hvis gaffeltruck bruges ved kørsel uden byrder.
 • Hvis kørslen med gaffeltruck er styret af skinner e.l. Det gælder fx sporbundne plukketruck og reolstablere.
 • Hvis gaffeltruck indgår som en del af et automatisk anlæg.
 • Hvis gaffeltruck tilhører et skib og føres af skibets besætning.
 • Hvis den lodrette mast er monteret som udskifteligt udstyr på en traktor, der bruges i jordbruget, og den maksimale løftehøjde er mindre end 3,3 m.

4. Krav til førerens alder og helbred

Man skal være fyldt 18 år for at opnå certifikat til gaffeltruck.

Unge, som er fyldt 15 år, kan dog erhverve certifikat til gaffeltruck, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse.

Den person, der ønsker at få certifikat, skal kunne dokumentere, at vedkommende helbredsmæssigt er egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel for at få gaffeltruckcertifikat. Det dokumenteres ved alle typer af kørekort inkl. kørekort til knallert og traktor eller ved den helbredserklæring, som udarbejdes i forbindelse med udstedelse af kørekort.

5. Certifikater efter tidligere regler

Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de regler, der gjaldt indtil den 31. december 2017, giver fortsat ret til at føre gaffeltruck i henhold til certifikatets gyldighedsområde.

Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater.

Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver dog kun ret til også at føre teleskoplæssere frem til den 31. december 2018.

Relaterede bekendtgørelser og vejledninger

Bekendtgørelser

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Arbejdsmiljøfaglige uddannelser - Bekendtgørelse 1978 - 2021 - med senere ændringer

Arbejdstilsynets vejledninger

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer fra udlandet - AT-vejledning F.1.7

Gaffelstablercertifikat - AT-vejledning 1.9.1

At-meddelelse 2.01.2 om gaffeltruckførercertifikat ophæves den 31. december 2017.

Indhold

Indhold

Henter PDF