G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 8 - Tekniske hjælpemidler og anlæg, som unge, der er fyldt 16 år må beskæftiges med, jf. § 30

Bilag 8 til AT-vejledning om ikke-undervisningspligtige unges arbejde

Bilaget er en lempelse i forhold til bilag 1

Inden for landbrug og gartneri kan den unge beskæftiges med traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, traktorer med jordfræsere, traktorer med frontlæsser eller bagmonteret balleløfter, hvis den unge har traktorkørekort. Færdselslovens regler om traktorkørsel gælder tilsvarende for unges arbejde med traktorkørsel på privat område. Arbejdet skal foregå under fornødent opsyn, og der må ikke være fare for traktorens stabilitet.

Indhold

Indhold

Henter PDF