Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Eksempel på bæringsliste

Bilag 1 til AT-vejledning om levetidsundersøgelser af trykbærende udstyr med begrænset levetid

En bæringsliste kan fx indeholde følgende parametre:

 • Understøtningsnummer
 • Understøtningsstørrelse 1)
 • Understøtningstype 2)
 • Understøtningsbevægelse
 • Data for konstantlast understøtning
  • Designbelastning [N]
  • Total designbevægelse [mm]
 • Fjederunderstøtning/Bøjle
  • Designbelastning [N]:
   • Varm
   • Kold
 • Designniveau
 • Understøtningsskala – Aflæsning:
  • – Dato: – Kold:
  • – Dato: – Varm:
  • – Aflæst af:

1) Data som oplyst af producenten
2) KH – Konstantlast understøtning
KU – Konstantlast ophæng
FU – Fjederophæng
FS – Fixstop
FP – Fixpunkt
GL – Glideleje
STx – Styr Δx = 0
STy – Styr Δx = 0
Sx, y, z – Roterende fixpunkt

Indhold

Indhold

Henter PDF