G� til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 2 - Eksempel på registrering af undersøgelsesresultater

Bilag 2 til At-vejledning om levetidsundersøgelser af trykbærende udstyr med begrænset levetid

TILSTANDSKONTROL
Anlæg:
Blok:
Tegning:
System:

Komponenttyper:

S: Svejsning 
F: Formstykke 
B: Bøjning 
L: Lige rør 
V: Ventil 
C: Føler

Undersøgelsesmetoder:
R: Replika
H: Hårdhed
M: Magnetpulver
U: Ultralyd
T: Tykkelsesmåling
D: Diametermåling

Nummer År:      
  Driftstimer:      
  Metode: R H M U T D  R H M U T D  R H M U T D 
______ Type:_____        
Detailtegning:_____        
Anbefalet
genundersøgelse
(driftstimer):_____
       
De enkelte replika for det pågældende svejsesom skal være identificérbare ved et nummer for at sikre sporbarheden. Numrene skal kunne genfindes på dimensionstegningerne af de pågældende komponenter

Indhold

Indhold

Henter PDF