Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Bestemmelser

Bilag 1 til AT-vejledning om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber

A. Anmeldepligt

Hejseredskaber

Bekg. nr. 1101, 1992, § 15:

Følgende hejseredskaber og spil må ikke tages i brug som nye, inden de er anmeldt til Arbejdstilsynet:

 1. fast opstillede hejseredskaber med maksimal belastning på over 300 kg bortset fra elektrotaljer med maksimal arbejdsbelastning på 1000 kg og derunder,
 2. ethvert hejseredskab, der bruges på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner, og
 3. ethvert hejseredskab og spil, der er indrettet til personløft.

§15. stk. 2: Der skal foretages en ny anmeldelse inden ibrugtagning efter

 1. ejerskifte
 2. væsentlig ombygning eller reparation, og
 3. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af fritkørende hejseredskaber, fx mobilkraner og autokraner, flytbare hejseredskaber og spil, der bruges til personløft, samt elektrotaljer.

§15. stk. 3: Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af hejseredskabet eller spillet. Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer. Anmeldelsen foretages med en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal for nye hejseredskaber og spil, jfr. stk. 1, sendes til den tilsynskreds, hvor ejeren bor eller har forretningssted. Anmeldelsen efter stk.2 skal sendes til den lokale tilsynskreds for opstillingsstedet.

B. Journalpligt

1. Løfteredskaber

Bekg. nr. 1109, 1992, § 17, bilag 1,

pkt. 3.2.8: For ethvert løfteredskab, der er indrettet til personløft, skal der findes en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af løfteredskabet. Journalen skal føres af ejeren. Hvis løfteredskabet er udlejet eller på anden måde overdraget en anden til brug, skal journalen videreføres af brugeren.

pkt. 3.2.9: Journalen skal indeholde

 1. dokumentation for undersøgelse af den statiske og dynamiske stabilitet,
 2. dokumentation for belastningsprøver,
 3. certifikater for bæremidler,
 4. oplysninger om fejl, mangler og eftersyn,
 5. oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning,
 6. oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og
 7. oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. løfteredskabet.

2. Hejseredskaber

Bekg. nr. 1101, 1992, § 16: For ethvert anmeldepligtigt hejseredskab og spil skal der føres en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet.

Stk. 2. Journalen skal indeholde:

 1. dokumentation for typegodkendelse,
 2. dokumentation for belastningsprøver,
 3. dokumentation for anmeldelse,
 4. certifikater for bæremidler,
 5. oplysninger om fejl, mangler og eftersyn,
 6. oplysninger om reparationer af sikkerheds- og sundhedsmæssig betydning,
 7. oplysninger om udskiftninger af bæremidler, og
 8. oplysninger om Arbejdstilsynets påbud vedr. hejseredskabet eller spillet.

Indhold

Indhold

Henter PDF