Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Definitioner

Bilag 1 til AT-vejledning om pasning af dampkedler

Enhed med dampkedel: Dampkedelanlæg til produktion af vanddamp eller overhedet vand ved en temperatur på over 110 oC til brug uden for damp kedlen, og som indebærer risiko for overophedning. Et dampkedelanlæg kan omfatte udstyr som anført i standarderne for vandrørskedler (7) henholdsvis kanalrøgrørskedler (8).

Der henvises tillige til Kommissionens “Guideline” om, hvilket udstyr der minimum skal være på en enhed med dampkedel (9).

Sikkerhedstilbehør (3): Sikkerhedsventiler, tørkogningssikringer, sikkerhedspressostater, flowvagter og sikkerhedstermostater.

Indikatorer/alarmer (8): Passende overvågningsanordninger i form af vandstandsglas, manometre, termometre, udstyr for overvågning af vandkvalitet (ledningsevne, pH, hårdhed, ilt, olie/fedtindhold) m.m.

Kedelpasser: Den person der forestår pasningen af eller selvstændigt passer dampkedelanlæg.

Anvisninger: Kedelanlæggets nødvendige brugsanvisninger udformet på dansk i letforståelige instruktioner.

Pasningsrutiner: Afprøvning/kontrol af sikkerhedstilbehør og indikatorer/alarmer samt kontrol af føde- og kedelvandets tilstand.

LWL – lavest tilladelige vandstand: Der henvises til kriterierne anført i standarderne for vandrørskedler (11), kanalrøgrørskedler (12) og eldampkedler (6).

Indhold

Indhold

Henter PDF