Gå til hovedindholdet

Arbejdsgiverens tjekliste - Støj

Denne tjekliste giver dig som arbejdsgiver et samlet overblik over de pligter og processer, der er gennemgået i denne vejledning. Du og dine ansatte kan bruge den som et værktøj i jeres samarbejde om at forebygge støj.

Reduktion af høreskadende og generende støj

3. Afdæk og vurder støjen
4. Hvilke støjforebyggende foranstaltninger skal iværksættes?
4. Hvilke støjforebyggende foranstaltninger skal iværksættes?
5. Fjern eller dæmp støjen med tekniske løsninger
5. Fjern eller dæmp støjen med tekniske løsninger
6. Indret arbejdsstedet, så støjproblemer forebygges
7. Planlæg og tilrettelæg arbejdet, så støjproblemer forebygges
8. Oplær og instruer i risici og arbejdsmetoder
9. Sørg for, at de ansatte bruger høreværn, når arbejdet kræver det
11. Før effektiv tilsyn med at arbejdet udføres forsvarligt

Henter PDF