Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Bilag 1 - Krav til mindstetemperatur i nu ophævede ældre regler

Bilag 1 til AT-vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

  Mindstetemperatur ioC  
Virksomhedstyper Stillestående og stillesiddende arbejde samt arbejde med let legemlig anstrengelse Arbejde med begrænset legemlig anstrengelse Arbejde med stærk legemlig anstrengelse Bemærkninger
Jern- og metalindustri 18 14 10 Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse. I store haller tillades lokal opvarmning af arbejdspladsen (fx strålevarme).
Støberier 18 (10) 10 10 Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse
Akkumulatorfabrikker 18 (15) - -  
Bogbinderier, papirvare, kartonnage m.v. 18; 16*) 15 15 I store rum tillades lokal opvarmning af arbejdspladser (fx strålevarme)
Bogtrykkerier m.v. 18 (15) 15 15  
Stenhuggerier og reproanstalter 18 (15) 15 15  
Træindustri, korkvarefabrikker 18 15 *) 15 *) Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse i store rum tillades opvarmning af arbejdsplads. *) Ned til 12oC tillades, hvis hensyn til materialerne kræver det
Savværkshaller - 10 10 Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse
Frisør og skønhedspleje 16 - - Normalt højst 25oC
Lervarefabrikker 18 (15)      
Porcelæns- og fajancefabrikker 18 15 15 I store rum tillades lokal opvarmning af arbejdspladserne (fx strålevarme)
Tekstilfabrikker m.v. 18; 16*) 15 15  
Tovværksfabrikker 18; 16*) 15 15  
Sækkefabrikker 18 (15) 15 15 Bortset fra rum, der alene benyttes til sorteringsrum
Tobaksfabrikker 18; 16*) 15 15  
Vaskerier, farverier 18 (15) 15 15 Senest 1 time efter arbejdstids begyndelse
Skotøjsfabrikker 18 (15) 15 15  

I parentes er angivet temperatur, der var fastsat i de nu ophævede regulativer, der havde hjemmel i fabriksloven fra 1913. Lovgrundlaget blev ændret med arbejderbeskyttelsesloven af 1954. Som konsekvens heraf kræver Arbejdstilsynet 18 °C i arbejdsrum med stillesiddende eller stillestående arbejde.Temperaturer markeret med *) angiver tilladte mindstetemperatur i den første time af arbejdstiden.

Indhold

Indhold

Henter PDF