G� til hovedindholdet

Arbejdsgiverens tjekliste - mikroorganismer

Denne tjekliste giver dig som arbejdsgiver et samlet overblik over de pligter, der er gennemgået i denne vejledning. Du og dine ansatte kan bruge den som et værktøj i jeres samarbejde om at forebygge risikoen for udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer.

Forebyggelse af udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer

2. Risici ved udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer
2. Risici ved udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer
3. Foretag en risikovurdering
4. Planlæg og tilrettelæg arbejdet
5. Iværksæt de nødvendige foranstaltninger
6. Brug personlige værnemidler, når det er nødvendigt
7. Oplær og instruer de ansatte
8. Før effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt
9. Anmeld arbejde med sundhedsskadelige mikroorganismer
10. Tilbyd arbejdsmedicinske undersøgelser og vaccination
11. Før liste over ansatte, der har været udsat for mikroorganismer i risikogruppe 3 og 4
12. Underret om uheld

Henter PDF